Our healthy plates

Hi everyone,

our 2nd graders have worked on a project about FOOD and one of the activities was creating healthy plates. Anna, our teacher practitioner, helped us a lot. Below you can find the videos of their oral presentations. Just click on the images of each class.

Hola a tothom,

els nostres alumnes de 2n han treballat el projecte de FOOD i una de les activitats consistia en crear plats saludables. L’Anna, la nostra estudiant de pràctiques, ens ha ajudat molt. Aquí teniu els vídeos de les presentacions orals clicant a les imatges de cada classe.

Plants. A Science project by 3rd graders

Hello!

We have finished our project about plants. In this project we have learnt the parts of a plant, what they need to grow, we have lerned about the pollination process and we have been investigating about different plants.

We have also started to digitalize our school garden. We have createt different data-sheets that you will be able to see when you scan the QR codes posted in our school garden. You are very welcome to come and have a look.

It has been a very interesting project and here you have some pictures!

PHOTOS 

We hope you like it.

Hola!

Hem acabat el nostre projecte sobre plantes. En aquest projecte hem après les parts d’una planta, què necessiten per créixer, hem après el procés de pol·linització i hem estat investigant sobre diferents plantes.

També hem començat a digitalitzar el nostre hort. Hem creat diferents fitxes que podreu veure quan escanegeu els codis QR penjats a l’hort.

Us animem a venir a donar-hi una ullada.

Ha estat un projecte molt interessant i aquí teniu algunes fotos!

FOTOS

Esperem que us agradi.