Info

Hola!!

El blog “Educació Física i Esports” persegueix dos principals objectius.

Per un costat, pretén ser una eina de treball per a l’àrea d’Educació Física. Una eina de treball més, que complementa el treball que es realitza a l’aula i a les diferents sessions.

Per altra banda, també té com a objectiu difondre el treball que realitzen els alumnes i compartir amb la comunitat educativa els diferents projectes realitzats.

És amb aquesta doble funció que neix aquest espai virtual, i és amb aquesta doble funció que s’anirà construint curs rere curs amb l’ajuda i el treball dels diferents alumnes.

Espero que us interessi i que us serveixi d’utilitat.

Aniol Alsina