Objectius i calendari

Formació 6è Congrés de Ciència

Una part molt important del Congrés és la formació adreçada al professorat. En aquesta edició el plantejament que seguirem serà el següent:

  • Presentació de la 6a edició del Congrés
  • Conferència inaugural a càrrec de Mercè Izquierdo
  • Una sessió coordinada pel CESIRE*, per orientar en la metodologia a seguir en el treball de recerca i experimentació a l’aula, on s’aportarà una mirada transversal a la temàtica del Congrés.
  • Sessió d’organització del Congrés
  • Celebració del Congrés
  • Avaluació
   * CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa).
 

 Objectius de la formació 

  • Actualitzar el coneixement científic del professorat mitjançant la realització de conferències donades per experts en la temàtica.
  • Donar recursos, eines i estratègies per al plantejament del treball científic a l’aula.
  • Promoure la reflexió del professorat sobre la pròpia pràctica, a partir de generar dubtes i compartir sabers, recursos i estratègies, per tal d’avançar en el procés d’una activitat didàctica i científica. 

Per a obtenir la certificació d’aquesta activitat de formació és obligatòria l’assistència en un 80%.

Temporització

Octubre Formació(24)
Novembre Formació(21) Formació(28) Formulari participants al congrés: nº alumnat i professorat
Gener Formació(17) Formulació de la Bona Pregunta(31) Convocatòria concurs dibuix congrés: CARTELL(11)
Febrer Formació(5) Lliurament dibuix escola(8)
Març Acompanyament al projecte referents CRP’s  Formació(14)
Abril Acompanyament al projecte referents CRP’s
Maig Formació: organització del congrés(2) 21, 22 i 23 de maig
6è Congrés de ciència
Juny Formació: valoració (5)

Calendari

 Sessió Data Contingut  Lloc Hora
 1a sessió  24 d’octubre Presentació del congrés i conferència inaugural: Mercè Izquierdo  CRP Sant Andreu  17.30 a 19.30h
 2a sessió  21 de novembre Integració de coneixements  CESIRE  17.30 a 19.30h
 3a sessió  28 de novembre  Ciència i llengua  CESIRE  17.30 a 19.30h
 4a sessió  17 de gener  La química i la cuina, Fundació Trilema (I)  DANONE  17.30 a 19.30h
 

5a sessió

 25 de febrer

 

26 de febrer

· Grup de treball Llengua i Ed. Artística

· Grup de treball Ciències Socials i Naturals i matemàtiques

 CESIRE  17.30 a 19.30h
Sessió opcional 14 de març La química i la cuina, Fundació Trilema (II) CRP Eixample 17.30 a 19.30h
 6a sessió  2 de maig  Organització del Congrés  CRP Sant Andreu  17.30 a 19.30h
 7a sessió  5 de juny  Clausura  CRP Eixample  17.30 a 19.30h