Concurs

Us proposem que els nois i noies de les escoles participants facin un dibuix identificatiu del 6è Congrés de ciència que s’utilitzarà per fer el cartell. El tema del dibuix és La química a la teva vida.

Per a fer-ho cal que cada escola trii un dibuix per centre participant al Congrés, que caldrà enviar com a document adjunt al formulari google que trobareu en la pàgina de Lliuraments,  d’aquesta mateixa secció. S’accedeix a la pàgina amb la contrasenya habitual.

Els dibuixos s’han de desar en format .jpg i d’una grandària màxima del fitxer d’uns 10MB.

ATENCIÓ, en el dibuix no hi ha de figurar ni el nom del centre ni de l’autor.

Els dibuixos seleccionats per cada centre es publicaran en aquest lloc web.