Treball per projectes

Tot el que passa a la vida real, tot el que és autèntic, no està fragmentat, sinó que és únic i global. Al llarg dels anys, el volum de coneixements ha anat augmentant i aquest fet ha provocat l’especialització de les disciplines. Aquest procés ha permés que en l’actualitat puguem saber més coses sobre el món que ens envolta, però ¿cal aplicar als centres docents aquesta lògica d’especialització científica o disciplinària? Cada cop més docents i més centres que es fan seu l’objectiu  d’afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres. En aquest context, el model que presenta els aprenentatges de manera fragmentada s’ha de revisar, i tendir cap al plantejament d’estructures que permetin organitzacions i planificacions dels ensenyaments amb una mirada global que ajudi els aprenents a tenir consciència d’aprendre per a la vida real.

Com afirma Fernando Hernández, “L’educació és una experiència de vida. No és només una experiència per preparar per a la vida​: la pràctica ha de connectar amb la vida​”. La perspectiva educativa de projectes comporta un canvi radical dins els centres. No significa aplicar una metodologia de manera mecànica, sinó plantejar-se com es transforma l’escola tot fent-los, i com els docents, com a “creadors de circumstàncies”, accepten el repte que també són a l’aula per aprendre.

Sabem que l’aprenentatge autèntic es produeix quan els aprenents contextualitzen allò que aprenen, descobreixen el món en companyia dels altres, s’enfronten al desafiament de plantejar i resoldre problemes reals, dirigeixen la seva pròpia indagació i se sorprenen del seu propi aprenentatge. Això implica confiar en l’alumnat, cedir-ne el protagonisme de manera real i fomentar la seva autonomia.

Com iniciar un treball per projectes? En aquest document trobareu algunes idees i propostes que pretenen ajudar els equips de docents que veuen necessari treballar de manera interdisciplinària i globalitzada per afavorir l’aprenentatge competencial dels seus alumnes.