Resum

Vídeos i documents 

Fotos

 

 

Tuits 

twitter

 

 

 

Des de fa 15 anys, la Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb) aplega docents amb voluntat de repensar els processos d’ensenyament i aprenentatge en els seus centres, per mitjà de processos de formació entre iguals i en xarxa, amb vistes a compartir i a enriquir-se mútuament.

L’objectiu de la jornada de la Xarxa Cb d’enguany és reflexionar sobre el valor i els fruits d’aquesta formació entre iguals i en xarxa, i mostrar algunes de les experiències dels centres al voltant del treball globalitzat o per projectes, concebut com a una eina per aconseguir la millora dels aprenentatges dels alumnes i l’assoliment de competències.

Enguany la xarxa està formada per 200 centres, tant de primària com de secundària, de diferents territoris, i implica uns 2.500 docents. 

 

La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Si l’objectiu és afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres, el model que presenta els aprenentatges de manera fragmentada per disciplines s’ha de revisar i s’ha de tendir cap a enfocaments globalitzats.

La constitució d’equips impulsors per a la millora en el si de cada centre ha estat una de les eines per compartir reptes, neguits i experiències i ha propiciat la creació d’espais pedagògics. El fet de formar part d’una xarxa també ha permès compartir aquests processos entre centres i enriquir-se mútuament.

Canvi o transformació? Sols o acompanyats? Comencem uns quants? Aquest vídeo recull alguns testimonis sobre el valor de la formació entre iguals en el si de la Xarxa de competències bàsiques.