#Poquet i bo

 

[co-crear]

/23 Llegeix un llibre a la setmana. Ej! Ej!

/22 Primer de tot manar la ment

/21 Fer prototips és portar les idees al món físic

[explorar]

/20 El joc actua com a equilibrador d’emocions i alliberador de tensions.

/19 Si tens por, enhorabona, és una oportunitat de créixer.

/18 Canvia Impossible per I’m possible.

/17 La competència i l’actitud de participar no s’adquireixen espontàniament. Cal treballar-les de manera gradual.

/16 Els valors NO volen. Els valors són en les coses, en les actituds de les persones i en les normes particulars i socials.

/15 Participa, col·labora, implica’t… activament!

/14 L’aprenentatge es transforma en coneixement perdurable “Quan l’alumnat és capaç de verbalitzar el que ha après”.

/13 Cada centre educatiu és un… món

/12 Un bon tema/títol té acció i emoció.

/11 No importa amb què accedeixis a internet, sinó què hi fas i com. – R.Barlam

[acció]

/10 Si tinc por de que m’entrin a l’aula és que no ho estic fent bé.

/09 L’aprenentatge voluntari abraça l’equitat.

/08 La regularitat regula. – E.Bolea

/07 La transformació educativa es un procés. Requereix un temps i un tempo. (un ritme).

/06 No deixarem d’explorar…- Thomas S. Eliot

/05 Les solucions innovadores emergeixen de la diversitat.

/04 Qui no vulgui pols, que no vagi a l’era.

/03 Dels errors s’aprèn, diu un vell proverbi. Un proverbi nou podria dir:

«Amb els errors s’inventa.»

/02 Riure dels errors és una manera de superar-los.

/01 En tot error es troba la possibilitat d’una història.

[entusiasme]