REFLEXIÓ DE LA TASCA

De la feina feta al llarg d’aquest curs arrel de la nostra participació a la xarxa de CB en podem destacar:

 • La importància de poder treballar en equip, per poder compartir la planificació, els objectius i les nostres intencions, fent que allò que passi a l’aula tingui molt sentit també pels mestres que hi intervenen, i no tant sols pel tutor.
 • Valorem positivament el fet de documentar amb una mirada de “mestres” i per a “mestres” la feina feta al llarg d’aquest projecte.
 • També creiem important el fet de poder-ho compartir amb la resta del claustre, així com els grups de treball de la mateixa xarxa de CB.
 • Un altre aspecte a destacar, i que s’inicia ara, és la interacció amb els altres mestres d’altres escoles que ens permetran reflexionar a partir dels seus comentaris, valoracions, dubtes, ….

i … tot plegat per seguir treballant en XARXA!!!

Núria Vilanova i Xavi Geis

Grup

PRESENTACIÓ A LES FAMÍLIES

Un cop acabat, o més ben dit, tancat el projecte, busquem una estona per compartir-lo amb les famílies, i d’aquesta manera poder explicar quins son els objectius de fons, els continguts treballats i la metodologia feta servir.

Aquesta presentació la preparem amb els alumnes, buscant i destacant les parts importants del projecte i mirant de donar una continuïtat i coherència a la nostra presentació. La xarxa de relacions ens ajuda a organitzar el nostre discurs.

En aquesta ocasió, el Roberto, un dels investigadors ens han acompanyat en aquesta trobada.

Preparant la presentació.

pares 1

El dia de la reunió:

pares 2 pares 3

La valoració que fan els alumnes després de la reunió.

pares 4 valoracio

La valoració que fan els investigadors, tant el Roberto que va poder venir, com la Irene a partir d’una notícia que vàrem publicar al bloc després de la trobada

pares 5 pares 6

LA XARXA DE RELACIONS

Anar construint una XARXA DE RELACIONS ens permet anar situant els continguts, el recorregut i les propostes fetes al llarg del projecte i vincular-los uns amb els altres i mirant com cada un d’ells dona resposta a la pregunta inicial o bé als objectius proposats per nosaltres.

La construcció de la xarxa es va fent a mida que s’avança en el projecte i s’elabora amb els alumnes. No hi ha una manera de fer xarxa, si no que a cada moment podem abordar aquesta construcció de diverses maneres, i poder treballar l’avaluació i la reflexió posant el focus en els alumnes i no en la finalitat ni amb nosaltres.

Aquesta xarxa, d’alguna manera és la nostra “programació” i, com tota programació tant sols l’entén qui l’ha fet.

Xarxa

(ens sap greu que no es vegi sencera ni unida, però les fotos aquí al bloc no se’ns ajunten!)

FEM PÚBLIC EL QUE POT AFAVORIR ALS VEINS DE RELLINARS

Hem creat un bloc per difondre i fer públic allò que pot afavorir a la població tenir una vida saludable a nivell cardiovascular.

Es va demanar que penessin com podríem explicar als altres el què sabem.

Un dels aspectes va ser la de crear un bloc amb tota la informació.

imatge bloc

http://blocs.xtec.cat/cardiobloc/

També es va pensar amb elaborar un díptic per el menú, un cartell per les rutes i uns plafons informatius per les màquines de gimnàstica.

PREPAREM LA PRESENTACIÓ AL COSMOCAIXA!!!

S’acosta la data en què ens desplacem al Cosmocaixa a explicar el resultat del projecte a d’altres alumnes d’altres escoles i als mateixos investigadors. cal dir que pels alumnes de sisè aquest fet no és nou, l’any passat van explicar un altre projecte del programa Recercaixa.

Cal estructurar bé aquesta exposició i per tant treballem en dues vessants:

 • perquè una dieta “barata” al poble de Rellinars?
 • Perquè fem aquestes propostes d’exercici físic i no unes altres?

Per complementar i donar suport a la feina feta, elaborem un pòster que desprès quedarà a l’escola.

pòster

Preparem el suport (power point) i l’explicació entre tot el grup. Tenim clar que malgrat només parlin uns quants, la veu és la de TOTS. Per poder-ho fer, destinem temps i partim de la feina i reflexió de cada alumne, així com la xarxa de relacions (que podreu veure en un article posterior)

foto diapos presentació cosmocaixa preparar presentació

I, … L’ALIMENTACIÓ

Una de les propostes que també volem abordar per construir nou coneixement i fer-lo públic fora de l’aula i de l’escola, és el de l’alimentació, que els diferents documents i experts ens han aportat com un element clau en la nostra salut cardiovascular.

La proposta que els fem és el d’elaborar una dieta sana i econòmica, per d’aquesta manera donar resposta a la pregunta del projecte: “comprovar si es pot tenir una dieta sana amb un nivell socioeconòmic baix”

que vol dir menjar bé

dieta 1

Analitzem aquesta informació i els proposem que elaborin una dieta setmanal, que compleixi els requisits per ser saludable. Alguna proposta:

dieta 2

i la proposta comú:

dieta 3 dieta 4

Passem aquesta informació a la Maya, una mare de l’escola que és dietista i ens revisa la nostra proposta.

Mentres tant, mirem de calcular el preu d’aquest menú setmanal.

Arribats aquest punt fem tot un seguit d’accions:

 • demanem als alumnes que busquin per internet el preu dels aliments i que mirin de saber quan costaria el menú per 4 persones.
 • Com que surt un preu molt alt, uns 1.000€ els fem arribar diferents articles de diari per parlen de la despesa mitjana de les famílies catalanes.
 • Analitzem les notícies i mirem quins criteris fan servir.
 • Revisem les nostres dietes i quantitats per ajustar-nos a la despesa mitjana
 • Elaborem una nova dieta.

El díptic, proposta final, a punt per ser copiades i distribuïdes:

diptic 1 diptic 2

ESPORT: FACTOR DE RISC? O PER COMBATRE FACTORS DE RISC?

A partir del recorregut fet, del coneixement que hem anat abordant obrim un dels objectius que teníem plantejats a l’inici del projecte: QUINES PROPOSTES PODEM FER NOSALTRES PER REDUIR ELS FACTORS DE RISC.

Per fer-ho demanem als alumnes:

 • que facin un llistat de les possibilitats i oportunitats que ofereix el poblellistat oportunitats exercici Rellinars
 • També els fem arribar les recomanacions per fer esport diàriament. Els alumnes en fan una lectura, un buidat i després en fem una posada en comú.
 • A PARTIR D’AQUI ELS PROPOSEM DUES LÍNIES DE TREBALL:
  • Els proposem de que busquin recorreguts pel poble i el seu entorn que puguin donar resposta a diferents nivells de dificultat.

mapa recorreguts rutes i llegenda dificultat recorregut

 • .
  • ens surten 11 recorreguts amb diferents distàncies (destinem dues sessions a mesurar aquestes distàncies i a parlar d’escales) i dificultats (parlem de com ho podem fer)
  • Enviem aquests recorreguts a la Diputació de Barcelona per si ens poden ajudar a fer un rètols informatius. Per fer-ho, els escrivim un correu.

rutes i llegenda dificultat recorregut 2

 • Per altra banda, amb l’ajuda de la mestra d’Educació Física, l’Anna Saperas, fem una proposta de sèries d’exercicis a les màquines de gimnàstica que hi ha al poble.
  • aquestes propostes també estan graduades per la seva intensitat.
  • L’ajuntament ens les ha editat en un suport que aguanti l’exterior i les posa al parc.

Maquines 1

cartolina circuit mitjà maquines

Els cartells editats per l’ajuntament de Rellinars:

circuit 1 circuit 2 circuit 3

Al llarg de totes aquestes sessions, anem aturant-nos amb els alumnes i amb nosaltres mateixos per posar en comú allò que anem fent, per analitzar les diferents propostes i arribar a consens.

 

ACTUALITZEM LA XARXA DE RELACIONS

Com que hem avançat força en el projecte, tornem a actualitzar la xarxa de relacions.

Per fer-ho, primer de manera individual i a la llibreta mirem de completar la xarxa actual. Ens ajudem de la presentació de Power Point que anem construint i que ens ajuda a documentar aquest procés.

Aquesta “ampliació” de la xarxa és una avaluació per poder observar el què consideren important, amb quines coses donen més importància i per tant, que és allò que va creant el coneixement, tant individual com de grup.

xarxa

 

VISITEM L’IMIM

Un dels aspectes importants del projecte és la visita a l’IMIM, l’Institut Hospital del Mar  d’Investigacions Mèdiques. Amb aquesta visita perseguim:

 • Conèixer on treballen els nostres investigadors de referència
 • Apropar-nos a una investigació real i que es duu a terme.
 • Participar activament d’una investigació.
 • Poder explicar als experts la feina feta fins ara. (ens serveix d’avaluació)

Per poder fer aquesta visita, cal que ens la preparem, pel que demanem i/o proposem als alumnes:

 • Situar i conèixer l’edifici on farem la visita. Ens ajuda la informació que ens fan arribar els mateixos investigadors.
 • Organitzar la informació de totes les activitats i recerques fetes a l’aula fins aleshores.

Un cop allà, ens van proposar fer una petita investigació on relacionàvem les nostres pulsacions, amb el pes i la talla. Això ens va permetre recollir dades, entrar-les a una base de dades amb uns escàners/lectors, validar-les i analitzar-ne el resultat amb l’ajuda d’un estadístic.

Vàrem poder treballar el fet de la importància en la recollida de dades (precisió) i de definir bé l’objectiu o pregunta a investigar.

Aquest dia també ens van acompanyar un equip de filmació del programa Catakrac de BTV i una periodista de Catalunya Ràdio. Aquest fet també ens va ajudar a explicar tot allò que hem fet fins ara, però aquest cop, cap unes persones que no saben res d’aquest projecte, com són els possibles oients o teleespectadors.