Traiem conclusions del projecte

imagesUn cop dut a terme el projecte i haver-lo avaluat les conclusions que hem extret com equip han estat força positives i les resumiríem amb els següents punts:

– Els alumnes han estat molt motivats, ens han verbalitzat la seva satisfacció per la metodologia de treball i ens transmeten que han treballat i han après. Ens han agraït públicament que els hi haguem preparat aquest tipus de projecte.

– Tot l’equip impulsor  valora i aposta per seguir fent projectes d’aquesta mena amb l’ajut de l’equip directiu per tal de deixar espais de reflexió per poder crear aquesta mena de projectes.

– Hem cercat un projecte amb una pregunta potent, relacionat amb l’entorn, utilitzant eines d’avaluació formativa i de co-avaluació i auto-avaluació.

– Creiem que potser el que ha estat més fluix ha estat el diari que havien de fer els alumnes anotant les passes assolides i allò que havien après. Els hi falta experiència en aquest tema.

– En algunes tasques hagués estat millor estar més d’un professor amb ells per ser conscients dels seus avenços i veure com treballaven.

 

 

Analitzem els resultats i l’avaluació

Un cop recollides les diferents avaluacions tan col·lectives, individuals, auto-avaluatives, per part del mestre etc ens hem assegut l’equip impulsor a extreure conclusions.

Hem vist que l’avaluació general de la classe  tendeix cap al nivell 3 sobre 4 sent el nivell 1 novell i el 4 d’expert. No hi cap nivell 1 ni cap 4. Algun 2.

Creiem que potser  haguéssim hagut de donar diferents valors a les 9 notes. Hi havia tasques més laborioses que d’altres.

Passarem els resultats a les tutores de 3r d’ESO per tal que tinguin present el resultat en un 25% de la nota final del crèdit de síntesi.

avaluacio

Col·laborem amb el CCCB

Aquesta setmana hem tingut la visita del Ramon Espelt, coordinador pedagògic del CCCB educació. Ha conegut en nostre projecte a partir del bloc i de la visita a l’exposició +Humans. Ens ha convidat a exposar-lo a la plataforma de CCCB Educació  i començar a col·laborar a partir d’ara explicant altres projectes innovadors que anem fent.

 

índice

 

Un cop avaluats… què fem amb la nota?

Un cop finalitzat el projecte, on ha sorgit una nota consensuada amb els alumnes, amb auto-avaluació, que plasmés allò que havien après els alumnes, cercant eines innovadores al menys per nosaltres, calia que aquesta nota es plasmés a algun lloc.

Després que cap d’estudis li ha semblat bé hem decidit que comptarà com un 25% de la nota del crèdit de síntesi.

També cadascun dels 5 membres de l’equip impulsor més els dos professors que han col·laborat en el projecte comptaran la nota dins de la seva àrea o bé a la part procedimental o bé actitudinal.

I ara… com avaluem el projecte?

Ens hem reunit el grup impulsor per decidir com organitzem i avaluem totes les tasques que ens han penjat els grups al drive.

Ens surten 9 tasques avaluables, moltes d’elles avaluades ja pels alumnes de forma individual o de forma grupal, a partir de rúbriques, diaris…

Hem creat un Excel per tal que anem anotant les 9 notes dels 5 grups. Aquestes 9 notes es graduaran totes de l’1 al 4, d’un nivell més novell o menys profunda un més expert i més complert i elaborat.

Aquestes 9 notes són:

1. Rúbrica grupal resposta pels alumnes del seu micro relat

2 Presentació oral a partir del power de les conclusions de la seva pregunta d’investigació (Rúbrica omplerta pels 3 docents que assistiren a les exposicions

3. Diari personal.

4 Debat. Nota posada pel professor que el va moderar. Part de nota grupal i sobretot individual.

5 Autovaloració  final de tot el projecte. Rúbrica a omplir pels alumnes. També avaluen als seus companys de grup.

6 Elements d’aprenentatge. Ho valora el professor que va crear l’eina. Nota grupal.

7 Avaluació de la recerca. Cada grup és avaluat per un professor del grup impulsor a partir d’una rúbrica.

8. Braç mecànic. L’avaluarà el professor de tecnologia

9 Tasca realitzada amb les professores de llengua. L’avaluarà la professora de llengua

Un cop tinguem les notes les comentarem i les consensuarem amb els alumnes si tenim algun dubte o discrepem d’alguna nota.

 

 

 

Conclusions del debat final

20160408_125135Després de que cada grup hagi exposat i respost  la pregunta que han treballat durant la setmana hem obert pas a un debat per tal d’argumentar la nostra opinió  sobre la pregunta “tanta tecnologia ens deshumanitza?

Algunes de les aportacions textuals  fetes pels alumnes i que presentem com a conclusions  han estat les següents:

  1. A primera vista els 5 grups sembla clar que per les conclusions presentades afirmen que SÍ que ens deshumanitza l’ús tan gran de tecnologia que fem.
  2. Caldria que reflexionéssim sobre què entenem per tecnologia . La tecnologia avarca moltes eines i estris que fem servir.
  3. Segurament els nostres avis tindrien més clara la resposta que nosaltres. El seu SÍ seria més rotund que el nostre; alumnes de 3r d’ESO.
  4. Ús de mòbils i tauletes: Ara no cal posar el símbol de silenci en una consulta mèdica: Tothom està connectat inclosos els nens. Al metro es veuen molts actes incívics amb la gent gran de no deixar-los seure: és a causa dels mòbils o és un problema d’educació?
  5. Parlem de xarxes socials que teòricament ens ajuden a sociabilitzar-nos. Estem menys “sociabilitzats” que mai?  Fixeu-vos en els àpats familiars o en un grup d’adolescents asseguts en el banc d’un parc. Tots amb el telèfon.
  6. Cal apostar per l´’us necessari de la tecnologia mèdica que curi futures malalties genètiques o desgràcies naturals no evitables per la humanitat.
  7. Cal que fem una reflexió moral sobre quines desgràcies del nostre món ( a nivell medioambiental, malalties, guerres…) es podrien evitar amb unes actuacions més responsables i no fent servir la tecnologia com a tireta curativa de la ferida.
  8. Cal mentalitzar-nos sobre l’ús innecessari de les tecnologies que fem.
  9. Hi ha gent i molts nens que no poden viure sense Internet. És una malaltia?
  10. El exemples tecnològics del 2016 que  ens semblen evidències clara que ens deshumanitzen de ben segur que no ens ho semblaran d’aquí a 20 anys ja que ho haurem interioritzat. Seran altres exemples totalment nous desconeguts la majoria avui en dia el que ens faran dir que sí a la pregunta de la investigació.

Hem treballat el gènere de la “distòpia” a llengua

Des de l’àrea de llengua també hem volgut participar del projecte, i hem pensat que estaria bé enfocar-ho amb una reflexió sobre quines lectures tenim al Bufet que ens poden ajudar a respondre la pregunta o, si més no, a reflexionar-hi una mica més.

Per fer-ho, hem plantejat unes preguntes al voltant del concepte “distòpia” que hauran de respondre amb el seu grup i posteriorment es farà una posada en comú amb el gran grup.
http://catalaesovedruna.blogspot.com.es/2016/04/tanta-tecnologia-ens-deshumanitza.html
Fitxer_000 Fitxer_001