Galeria d’imatges


 

 

Necessita millorar

DSCF5656

1. Tot i que els alumnes han avaluat el seu treball en equip amb molt d’encert i molts d’ells són conscients que falten feines, encara falta en molts casos acabar de fer l’últim pas: fer-ho, incloure allò que falta, repassar un text, millorar una presentació, el que calgui. L’ús de les rúbriques no és només comprovar què falta, sinó solucionar-ho.

2. Alguns grups han mostrat poca autonomia, s’han mostrat massa dependents de l’adult.

3. En algunes classes els productes finals encara fan olor de passat. Són treballs massa acadèmics, massa enciclopèdics, amb poca elaboració i reflexió personal, amb molt de copiar i enganxar. No hem insistit prou en la importància dels passos del mètode científic: detectar un problema, elaborar una hipòtesi, cercar informació i recursos, experimentar per comprovar si la hipòtesi és certa i elaborar unes conclusions.

4. Alguns grups semblen obsessionats pel mural i el PowerPoint, com si aquesta fos la veritable fita de tot projecte. A la segona sessió alguns alumnes ja començaven a elaborar algunes diapositives de l’exposició (però què vols presentar? si encara no tenim res més que idees sense desenvolupar!).

5. Millorar la comunicació i l’expressió oral. A les exposicions els alumnes mostren poca energia i són poc expressius. Falla el to de veu, el discurs, el posat. Són massa literals. Es limiten a repetir allò que ja està escrit al mural o a la diapositiva del PowerPoint. Reciten de memòria dades numèriques d’una enquesta sense explicar a ningú per què van fer l’enquesta o quines conclusions s’extreuen de l’enquesta.

De cara al curs vinent ens plantegem la possibilitat de treballar alguns temes de medi de manera cooperativa. Els alumnes començaran així a estar més familiaritzats amb el mètode, amb les eines, amb la dinàmica de classe. Això ajudarà a fer-los més autònoms, de manera que quan arribi la setmana del projecte aquesta tasca no sigui més que un augment d’intensitat, volum i exigència, però no un canvi radical en la manera de treballar.

Cal que els alumnes hagin vist models d’anys anteriors, models positius i models negatius, que sàpiguen què és el que els mestres considerem un bon i un mal producte final. També és convenient que s’hagin entrenat molt en la de vegades molt oblidada tècnica de l’expressió oral. Un bon projecte mal comunicat és un projecte fallit.

Coses que han funcionat

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Un cop acabada la feina mirem enrere i considerem que tot plegat ha valgut la pena per:

1. L’elaboració d’un pla d’equip ha estat importantíssima per al bon funcionament dels grups. Els alumnes han agraït que els rols estiguessin ben definits, que un no trepitgés l’altre, que tothom sabés què havia de fer i de què havia de donar comptes davant dels altres. Ells s’han repartit aquestes funcions i les han gestionat prou bé.

2. L’avaluació del treball en equip que els alumnes han fet ha estat molt ajustada a la realitat. L’opinió que els alumnes s’han format sobre els seus punts forts i dèbils coincideix amb la visió del mestre. Això vol dir que les eines d’avaluació apuntaven en la direcció correcta i que s’ha sabut comunicar bé aquest mecanisme avaluador.

3. Ens agradi o no, al final el mestre ha de teclejar una nota del 0 al 10 al costat del nom de cada alumne. Vam elaborar una graella que pretenia resumir tots i cadascun dels aspectes susceptibles de ser avaluats. Creiem que ha estat una eina útil.

4. L’ús de rúbriques ha estat una eina molt útil per ajudar a reflexionar sobre la feina feta, tant pels alumnes com pels mestres.

5. Un altre de les eines sense les quals el projecte no hagués tirat endavant ha estat el diari de classe, l’anotació sistemàtica de totes les activitats i decisions que el grup prenia. Aquesta mena de quadern de bitàcora ha ajudat molt a revisar el procés.

SIM-080415616051913440_0007SIM-080415616051913440_0008SIM-080415616051913440_0009

6. Ja sigui per las raons anteriors o per altres raons que se’ns escapen, hem pogut constatar que el treball en equip ha funcionat, deixant al marge que els productes finals siguin de més o menys qualitat, puguin estar més o menys polits o s’ajustin més o menys al mètode científic, la dinàmica de treball entre els membres del grup ha estat bona. Les baralles i el desconcert de la primera sessió van donar pas, una setmana més tard, a una manera de fer respectuosa, fluïda i natural que va culminar amb una obra de teatre on tots els participants sabien a la perfecció què havien de fer, on començava i acabava la seva responsabilitat.

 

 

Com es organitzem?

El projecte es va fer durant tots els matins d’una mateixa setmana. Els alumnes treballaven de 9:00 a 12:30 en grup i deixaven de fer les especialitats. Els especialistes d’anglès, música i educació física, a més de la cap d’estudis, entraven a l’aula a recolzar la feina del tutor.

Tant 5è com 6è van triar una setmana durant la qual l’aula d’informàtica estigués lliure. A més de fer servir els ordinadors de l’aula d’informàtica els grups de treball també van disposar del carro de portàtils.

Es va intentar que cada mestre tutoritzés sempre als mateixos grups de treball. Això facilitava el seguiment per part de l’adult i el control del compliment de les tasques encomanades.

Treball en equip

Què preteníem?

Els objectius de l’equip de mestres de cicle superior bàsicament eren dos:

1. Explorar les possibilitats del treball cooperatiu dins de l’aula i anar abandonant progressivament la classe tradicional i magistral que gira al voltant del llibre de text, la idea del mestre erudit que vomita dades i la idea d’un alumne obedient que executa fil per randa les indicacions dels exercicis.

2. Reformular el treball per projectes. Tal com es feien tenien un regust acadèmic i enciclopèdic. Els alumnes cercaven dades i les resumien amb més o menys gràcia i fidelitat, en una mena de copiar i enganxar que poc o res tenia de creatiu. Perseguíem una nova idea de projecte més lligat al mètode científic (problema, hipòtesi, recerca, comprovació i conclusió).

escrivint guió

Carpeta d’aprenentatge

Un cop finalitzat el projecte, els alumnes havien d’elaborar la carpeta d’aprenentatge. 

  1. Aquesta és una feina individual i que haureu de presentar individualment a la mestra o al mestre. Primerament us haureu de presentar, podeu posar una foto si voleu, també haureu d’explicar quin projecte heu fet i que us ha semblat.
  2. Hi haureu de posar també “El Pla d´equip”, que vau preparar al començament, Aquesta avaluació s’ha de fer en equip.
  3. Hi haureu de posar “El full de planificació de tasques”
  4. Haureu de revisar el vostre diari de classe i seleccionar d’entre totes les activitats aquelles que més us han ajudat a aprendre en aquest projecte tot reflexionant i explicant per què feu aquesta tria. Les haureu de presentar a la mestra dins la carpeta. Heu de seleccionar un mínim de tres activitats.
  5. La rúbrica del treball en equip avaluada tant a nivell individual com en equip.
  6. I també podeu afegir tot allò que considereu que heu trobat, que heu fet sevir, que heu elaborat, o que penseu que us ha sigut útil a nivell personal per aprendre en aquest projecte. Heu d’explicar per què us ha estat útil i per què ho voleu posar.

SIM-080415616051913440_0001 SIM-080415616051913440_0003 SIM-080415616051913440_0004 SIM-080415616051913440_0005 SIM-080415616051913440_0007 SIM-080415616051913440_0008 SIM-080415616051913440_0009 SIM-080415616051913440_0011 SIM-080415616051913440_0012 SIM-080415616051913440_0013 SIM-080415616051913440_0014 SIM-080415616051913440_0015 SIM-080415616051913440_0017 SIM-080415616051913440_0019 SIM-080415616051913440_0021 SIM-080415616051913440_0023 SIM-080415616051913440_0027SIM-080415616051913440_0025  SIM-080415616051913440_0029

Obra de teatre (producte final)

Una vegada redactat el guió de l’obra de teatre i confeccionades les titelles, el grup representa l’obra davant dels petits de l’escola.

Video de l’obra (durada 4 minuts)
video

Galeria de fotografies (Fotògraf: Martí Gallego)

Rúbriques (exposició del projecte)

Rúbrica per a avaluar l’exposició final. És una eina per al mestre. Avalua l’exposició, al grup en conjunt, el missatge que donen com a grup de treball, no les individualitats.

rúbrica exposició grup

 

Rúbrica per a avaluar individualment a cada membre del grup durant l’exposició final. S’avaluen les seves habilitats comunicatives. És una eina per al mestre.

rúbrica expressió oral individual