Ens avaluem

Amb l’experiment i els murals hem “acabat” el projecte.

Dediquem la següent sessió a parlar sobre la nostra segona hipòtesis; per ells està molt bé i explica per què el cel és blau. Estic d’acord amb ells i els recordo què ens falta posar-nos d’acord sobre què demanarem a cada grup i individualment (avaluació). . Decideixo marcar pautes:

 • com avaluem el treball del grup?.

Un nen recorda les “cares” del curs passat (graella) i acordem tornar-la a omplir.

 • com fem saber a tota la classe què ha fet cada grup?.

Que cada grup expliqui a la classe el seu mural.

Els plantejo la pregunta: i com podem saber què els companys han entès  el que cada grup explica?. Cada grup sap molt del tema què ha investigat i què podria pensar dues preguntes per fer a tota la classe, farien de mestres!, amb les seves preguntes preparo una petita prova.

Ho fan molt bé!. Fins i tot nens amb dificultats d’aprenentatge són capaços de contestar les preguntes (oralment). S’ho prenen molt seriosament i s’esforcen per contestar bé.

Els proposo també què m’expliquin tot el procés del projecte. Primer ho recordem oralment i després faran un petit escrit individual.

Queda una altra pregunta:

 • com expliquem als altres el què hem treballat? (producte final).

Aquesta  vegada faig jo la proposta directament. Quan treballàvem la segona hipòtesi per què entenguessin millor la idea fan una petita representació: uns eren els colors de l’arc de sant Martí, un altre el sol, altres la pols i les gotes d’aigua de l’atmosfera…  li deien el  “teatrillo”. Els proposo gravar un vídeo i penjar-lo a la web de l’escola. Aquest serà el treball que tancarà el nostre projecte.

 

A Treballar

La següent sessió comença organitzant els grups; un cop col·locats i amb el material repartir definim els objectius de la sessió:

– tenir clar què aprendrem en aquests projecte (objectius).

– què demanarem a cada grup i individualment (avaluació).

Com sempre deixem que primer ells s’ expliquin.

 • Què aprendrem? OBJECTIUS

El primer que proposen és aprendre a treballar en grup. Li dediquem poc temps, perquè ja ho hem parlat en altres ocasions. A proposta d’un nen acordem fer servir la graella d’avaluació del grup del curs passat.

Quan ens centrem en el projecte costa més; es perden repetint la hipòtesi o la pregunta concreta. Per centrar-los faig que cada grup escrigui a la pissarra la seva pregunta:

 • Com és el sol?
 • Què és l’atmosfera?
 • Què és el cicle de l’aigua?
 • Què és l’arc de Sant Martí?
 • Com treballen els ulls?.

Tornem a repetir per què serveixen les preguntes (per valorar la nostra hipòtesis). Finalment sóc jo la que proposa que aquestes preguntes siguin allò que volem aprendre. Els hi ensenyo la graella de valoració i la pengem a la cartellera.

 • què demanarem a cada grup i individualment AVALUACIÓ

Els hi faig la pregunta: com sabrem què hem après?. Les respostes són variades: amb preguntes, una proveta, parlant, farem un llibre…  Cada grup fa un mural amb fotos i les respostes a les seves preguntes. Tenen clar que ho han d’explicar a la classe.

Acabem la sessió amb dues tasques:

 • cada nen omple la graella d’objectius.
 • cada grup escriu al full de tasques el material què necessitarà.

Les següents sessions es dediquen a recollir informació; som dos mestres a l’aula. Intentem que cada grup utilitzi diferents fonts d’informació: internet, fotocòpies, llibres…

La consigna és: “no val copiar”, ho heu d’explicar amb les vostres paraules.

Un grup (com funcionen els ulls?) prepara preguntes per fer a quart que està treballant els sentits. La informació que van aconseguir la van penjant a la cartellera  de la classe.

Al final de cada sessió valorem la feina i els problemes. Dediquem diverses sessions a fer els murals.

Quan tots els grups tenen la informació recollida i els murals fets dediquem una sessió per saber què hem fet. Crec que és important perquè tota la classe tingui una visió del conjunt del projecte i no es quedi només amb el treball del seu grup.

Entre tots van decidir quines idees eren importants per la nostra hipòtesi. Vam veure que a la hipòtesi inicial faltava parlar d’un tema important (l’atmosfera)i vam decidir que era important tornar a escriure la hipòtesi. Creiem que és important tornar a repensar el que em fet, perquè així consolidem l’aprenentatge i el fem nostre; també perquè ens obliga a pensar què tot no està bé.

Cada grup havia d’explicar idees molt resumides, llegint la informació de la cartellera i escrivint a la pissarra.

Al tornar a redactar la hipòtesis alguns ja van dir que ja teníem la resposta a la nostra pregunta.

Per comprovar si era veritat els hi vaig proposar fer un experiment: reproduir el cel per veure si es complien les nostres idees.

Els nostres experiments per saber perquè el cel és blau

AQUÍ TENIM TOT EL QUE NECESSITEM:

 • Aigua
 • Llet desnatada
 • Bol
 • Llanterna de llum blanca.
 • Full d’instruccions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posem molta aigua, llet …i remenem amb el dit!

Apaguem els llums… i

 

Hem portat el cel a la classe.

L’aigua i la llet representa l’atmosfera.

La llum blanca de la llanterna representa el sol.

Quan apaguem els llums observem un focus de llum envoltant de colors (vermell, taronja…) i una zona molt més gran de color blau: com el nostre cel!!!

Valoració

La sessió funciona. Segueixen el full d’instruccions i cada grup fa el seu experiment. A l’apagar els llums es fa molt xivarri i quan veuen res resultats s’emocionen molt.

Després expliquen quin material han utilitzat, els passos què han fet…Però els costa molt contestar “què ha passat?” expliquen el que veuen, però per molts “el blau ha guanyat”; intentem que no es quedin amb una idea màgica i treballem amb ells la idea que la llum blava s’ha expandit més i la veiem abans que les altres.

 

 

 

Com ens organitzem

La següent sessió la dediquem a organitzar grups.Com sempre a l’inici de la sessió pactem els objectius:

– definir nom del grup i escollir càrrecs.

–  planificar la tasca del grup.

Acordem també:

 • Copiarem les normes que vam utilitzar el curs passat.
 • Tindrem només un full per grup i farem fotocòpies per tots.

El primer objectiu el tenen molt clar; funciona bé i ràpid. Només hi ha alguna petita discussió pel càrrec de secretaria alguns es queixen que treballa molt!. En general, deixo que els grups s’organitzin sols i tots acaben complint l’objectiu.

Cada grup ha de definir 2 preguntes que els ajudin a contestar la pregunta escollida pel grup. Els costa explicar què volen. Continuem la sessió l’endemà amb dos mestres a l’aula. Quan acaba la classe cada un dels 5 grups ha pogut fer dos preguntes per poder treballar. Són preguntes senzilles del tipus: què és l’atmosfera?  Quants colors té l’arc de sant Martí? Com és el sol?…

M’interessen aquestes preguntes perquè mostren com ells s’aproparan al tema i per on van els seus interessos.

Tornem a parlar de com és d’important contestar bé aquestes preguntes, perquè de la informació que obtindrem aconseguirem verificar la nostra hipòtesi i contestar la pregunta del projecte. Treballem el procés: tinc una pregunta, em plantejo una resposta (hipòtesi), penso preguntes “més petites” per organitzar millor la informació, investigo, busco a gent que sap més que jo… amb tot això torno a treballar la hipòtesi inicial per veure si és veritat o mentida.

Cada grup omple el full de planificació de tasques

Per què és cel és blau ? Planificació del projecte a 2on

Des de l’inici de curs les nenes i els nens de l’aula sabien que el projecte es faria a partir d’un pregunta (tema) proposada per ells; ja havíem treballat així el curs passat.

Així, des dels primers dies del curs escolar hem tingut a la classe una cartellera on ells anaven apuntant preguntes o temes que els hi interessessin per fer el projecte. Sabien també que havien d’explicar als companys perquè volien treballar aquest tema, fer una petita defensa oral de la seva proposta. Hi havia unes petites normes:

 • La proposta s’havia de formular com pregunta.
 • No podia ser un tema treballat a l’aula.

Després de les explicacions anem descartant les propostes amb votacions a mà alçada.  Quan queden unes 4 propostes es fa en paper; l’objectiu és que es sentin més lliures per triar, però encara busquen què fa l’amic o la líder de la classe.

El tema què obté més vots és: Per què el cel és blau?

Ha costat una mica gestionar les votacions, alguns s’han enfadat perquè no triaven la seva proposta o perquè el tema no agradava als companys. Ja vàrem triar així el projecte del curs passat i també  alguns altres temes de l’aula.

Sessió inicial

El 1r pas va ser detectar les idees prèvies. Individualment, cada alumne havia d’escriure o dibuixar què en pensa o sap ell del tema. L’objectiu és fer-los reflexionar abans de la sessió col·lectiva, aturar-se a pensar, així la sessió és més fluïda. Ells saben que del treball d’aquesta sessió sortirà:

– la hipòtesi de treball

– les preguntes que facin definiran els treballs de cada grup.

Aquests dos punts es recorden abans d’iniciar la sessió perquè tothom ho tingui clar.

Els hi ha costat força contestar el full de treball. Comenten: jo no sé res, no sé com explicar-ho, no ho entenc…  la nena que va proposar el tema comenta “ per això t’ho vaig preguntar”…

Per ajudar faig alguna pregunta:

 • L’han pintat?
 • Us heu fixat si sempre té el mateix color?

Per la primera pregunta el No és unànime, l’altre provoca una petita discussió entre ells.

Pactem que la pregunta s’ha de contestar. Si no escriuen, ha de fer un dibuix del que veuen al cel.

Hi ha com “por” a no saber res; crec que el tema els ha descol·locat una mica ja que s’allunya força del que treballem a l’aula i els hi mancaven eines.

Ha anat bé aturar, fer preguntes i parlar abans d’escriure perquè els ha ajudat a situar-se i a saber què els hi estava demanant. També els hi vaig proposar contestar “què hi ha en el cel?” és una pregunta molt més concreta i amb una resposta més “real” , per què el cel és blau ?

Repassant les respostes surt:

– arc de sant Martí.

– sol (llum)

– atmosfera.

– aigua (pluja)

El segon pas és la conversa col·lectiva l’objectiu és:

 • Establir la hipòtesi inicial.
 • Definir les preguntes que treballarà cada equip.

Ells saben aquests objectius perquè els hem treballat a l’inici de la sessió. Faig jo de secretària per agilitzar la part escrita.

Hem definit les preguntes que treballarà cada grup:

 • Com és el sol?
 • Què és l’atmosfera?
 • Què és el cicle de l’aigua?
 • Què és l’arc de Sant Martí?
 • Com treballen els ulls?.

Aquestes peguntes les portava jo preparades; les havia definit a partir de les seves propostes en el treball de les idees prèvies. Són temes que estan relacionats amb la resposta a la nostra pregunta.

La hipòtesis inicial es va acceptar sense discussió ja que un nen la va portar de casa seva i ens va explicar que l’havia treballat amb el seu pare.

Amb el sol i l’arc de sant Martí  “s’enganxen” i comenten informacions que saben, si l’han vist… amb les altres preguntes costa més d’entrar.

Definim els grups (ells han proposat amb qui volien treballar i jo he acabat d'”arrodonir” els grups, perquè ningú quedes despenjat) i acordem que mantindríem normes i càrrecs del curs passat: coordinadora, secretària, material i ajudant de coordinació.

Fan cartells amb les preguntes i pengen tota la informació  a la cartellera del projecte.

QUI SOM

Som l’equip impulsor de L’Escola Menéndez Pidal. Aquest és el tercer any que formem part de la Xarxa i estem molt il·lusionats en seguir aportant nous projectes i rebre noves idees que ens ajuden a millorar. Any rere any, anem incorporant nou professorat amb ganes de compartir i aprendre.

Entre els projectes iniciats al llarg del curs, compartirem amb la resta d’escoles els següents:

2n: Per què el cel és blau?

4t: Què passaria si els nostres sentits no funcionéssin?

6è: Per què erupcionen els volcans?

 

ELS VOLCANS: PRODUCTE FINAL

Una vegada feta la recerca i amb tota la informació al seu abast, han de fer una presentació primer a la pròpia classe, triant entre diversos recursos com lapbook, power point i prezi.  I després, com a activitat internivell, els nens trien un per aula i s’exposa.

A més, fan una maqueta a l’àrea de plàstica, en la qual, han de provocar l’erupció del volcà.

Tot això anirà penjat a la web de l’escola per tal de fer públic l’experiment i compartir-ho amb les famílies.

I els fem erupcionar.

 

 

AVALUACIÓ

Per avaluar el nostre projecte hem utilitzat els tres tipus d’avaluació. Segons el moment: la inicial, la continuada i la final. I segons la finalitat: diagnòstica, formativa/formadora i sumativa. També s’han utilitzat una sèrie d’instruments que es poden veure en la següent graella: