LA VEU DELS ALUMNES I DE LES FAMÍLIES

Com ja hem explicat, la mostra realitzada just abans de les vacances de Setmana Santa va servir per ensenyar a les famílies alguns dels productes realitzats durant dos trimestres i posar en valor la feina feta al TG.  Els comentaris que van escriure algunes famílies al “llibre de visites” van ser molt positius i van animar tant al professorat com a l’alumnat implicat.

A final de curs des de l’institut s’han passat dues enquestes que també han servit per constatar una valoració molt positiva dels  TG per part de famílies i dels alumnes.  

Aproximadament un 80% de l’alumnat prefereix treballar de manera globalitzada les tres matèries del TG (ciències, socials i tecnologia). En l’enquesta dels alumnes també es pot constatar que “Viatgem pel món” els ha agradat, ja que està en tercera posició  (han fet sis TG) però hi ha poca diferència entre les tres primeres posicions. Per altra banda, els alumnes manifesten majoritàriament que els grups de quatre persones són els millors per fer treball cooperatiu i consideren que les agrupacions han estat ben fetes perquè han  combinat persones amb diferents habilitats i els han donat l’oportunitat de conèixer més a aquestes persones.

SUPORT AL TG DES DE LLENGUA CATALANA

Aquest curs des de Llengua catalana hem donat suport als diferents Treballs Globalitzats en dos moments puntuals. Per la Mostra al Mas Guinardó, tots els alumnes de 1r d’ESO van elaborar en grup uns cruixents de xocolata, seguint les instruccions que es van donar a l’aula. Mentre els feien havien de gravar la seva realització i editar un vídeo que posteriorment lliurarien. Posteriorment, cada grup havia de dur a la mostra 15 cruixents. Un cop vam tenir els 650 cruixents, els vam disposar en safates i els assistents a la mostra van poder berenar.

Per altra banda, una de les tres hores de llengua catalana d’aquest curs s’ha dedicat íntegrament a la llengua oral. Els alumnes han fer setmanalment una petita exposició de temes diversos, treballats a partir de metodologies diferents. En aquesta hora de classe s’han treballat dotze habilitats comunicatives com: el gest, la metàfora, la veu, la gestió de les emocions, sobretot la vergonya, l’storytelling , entre d’altres. Aquest hora setmanal és molt ben valorada per l’alumnat, perquè els dona eines per afrontar amb més èxit les diferents exposicions orals, que han realitzat al llarg del curs.

TEMPORITZACIÓ I INTERDISCIPLINITAT

El disseny inicial de “Viatgem pel món” incorporava una planificació temporal de les tasques que va resultar insuficient. Com ens ha passat en altres TG, el ritme de les quatre classes ha estat més lent del previst, la qual cosa ha obligat a retallar alguna tasca o activitat.
Possiblement perquè era la primera vegada que posàvem en pràctica aquest tipus de treball, hem prioritzat que fos el mateix alumnat qui marqués el ritme de les sessions. Si bé aquesta priorització ha comportat que no es realitzés alguna tasca dissenyada amb anterioritat, també és cert que ha deixat marge per a introduir-ne de noves no previstes.
“Viatgem pel món” ha estat dissenyat com un treball interdisciplinari, ja que tracta de manera global temes del currículum de ciències naturals, ciències socials i tecnologia.

Creiem que la coordinació entre els professors i les professores dels quatre grups de TG ha estat determinant per al bon funcionament. Hem fet un esforç per tractar qüestions metodològiques noves o que queden fora de la nostra especialitat i ens hem reunit constantment per posar en comú l’evolució dels quatre grups classe. Així mateix, hem fet tot el possible per realitzar les activitats de manera paral·lela, hem introduït tasques per millorar el treball globalitzat i hem organitzat nous grups classe cada trimestre tenint en compte les habilitats demostrades pels alumnes en els anteriors TG.

També hem d’agrair la col·laboració del grup impulsor inscrit en la Xarxa de Competències Bàsiques, l’ajuda puntual -i no tan puntual- de professors jubilats, d’alumnes en pràctiques de màsters de secundària i de professores d’altres especialitats que, des de la seva matèria –com català i plàstica-, han reforçat allò que s’estava treballant en “Viatgem pel món”.

Document: distribució setmanal de tasques

VALORACIÓ DEL REPTE METODOLÒGIC

El TG Viatgem pel món va suposar un repte en molts sentits.
La primera part dedicada a les característiques dels éssers vius i els seus nivells d’organització, obligava a utilitzar tècniques cooperatives per assumir els conceptes treballats en un dossier individual i poder iniciar els “viatges” següents de cada grup pels continents. Com que l’alumnat ja tenia certa destresa cooperativa i el recorregut estava molt marcat, els resultats individuals dels qüestionaris van ser satisfactoris.
La tasca a partir de “Camí a l’escola” va donar joc per introduir reflexions sobre la importància i el valor de l’aprenentatge escolar. Tot i que va suposar la consolidació del “Drive” per fer en grup les presentacions, també va posar en evidència la dificultat que l’alumnat tenia per distribuir-se la feina i treballar de manera autònoma a partir d’una gran varietat de fonts d’informació i, sobretot, per assumir i sintetitzar el contingut.
En les sessions de la “Xarxa de Competències Bàsiques” vam conèixer què eren les “Bases d’Orientació” i les vam incorporar en el treball següent de “Viatgem pel món”. Els àlbums de cada continent es realitzaven en grup a partir d’aquest instrument de planificació i avaluació. Tanmateix, com que hi havia moltes bases d’orientació, perquè s’havien de realitzar tasques diverses, les vam haver de generar els professors. Aquest fet no va suposar un problema per a la majoria de l’alumnat però una minoria sí que va tenir més dificultats per seguir-les.
El cert és que aquest darrer “viatge” implicava un salt metodològic significatiu, ja que donava al grup més llibertat en la gestió de les feines (se les podien distribuir segons els seus interessos o habilitats), implicava autonomia, pressuposava estratègies cooperatives i requeria responsabilitat. L’autoavaluació a partir d’una rúbrica va deixar palesa que encara quedava camí per recórrer. Així i tot, com s’ha demostrat en els mesos següents, l’experiència i la reflexió –de l’alumnat i del professorat- sobre els errors i els encerts han estat claus per millorar la gestió i l’autonomia en els Treballs Globalitzats posteriors.

Document rúbrica d’autoavaluació del TG Viatgem pel món

Document rúbrica d’avaluació del treball en equip

Document rúbrica carpeta d’aprenentatge

Aprenem compartint: un repte col·lectiu

La mostra al Mas Guinardó es va poder realitzar gràcies a la implicació de l’alumnat i del professorat. En aquest sentit, cal agrair especialment la disponibilitat del Mas Guinardó -que va cedir l’espai i l’equip tècnic- i la col·laboració desinteressada, però essencial, de tres professors jubilats.
La idea, com hem explicat, era no només exposar els àlbums de “Viatgem pel món” sinó també tots els altres productes dels Treballs Globalitzats que havien realitzat fins aleshores: maquetes, astrolabis, fotografies, vídeos i altres composicions artístiques. Tanmateix, l’objectiu anava més enllà de mostrar aquestes creacions. La I Mostra de Treball Globalitzat pretenia donar a conèixer una sèrie de canvis metodològics basats en el treball cooperatiu i l’aprenentatge significatiu.
Per qüestions d’espai, les visites de les gairebé 90 famílies, es van fer en franges horàries, la qual cosa va permetre que cada família pogués escollir l’hora segons la seva disponibilitat.
La mostra es va organitzar per àmbits de TG i proposava un recorregut guiat pels mateixos alumnes. Cada àmbit anava introduït per un mapa visual, un cartell i una explicació breu que contextualitzava el producte en el treball globalitzat. Per facilitar el recorregut, també es donava un tríptic a cada família.
Un cop s’havia finalitzat l’itinerari, es projectava un audiovisual on es mostraven fotografies i vídeos del procés d’elaboració de cada TG i s’oferien uns cruixents de xocolata que l’alumnat havia fet per treballar el text instructiu en la matèria de català. Les famílies van poder escriure la seva valoració sobre l’exposició en el Llibre de visites que es trobava en un faristol a la sortida.
Tant el muntatge com el desmuntatge es va realitzar amb alumnes, que es van mostrar molt participatius, fins i tot al final d’una jornada tan intensa.

I Mostra de Treball Globalitzat del alumnes de 1r d’ESO

El passat mes de març es va fer la I Mostra de Treball Globalitzat del alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Francisco de Goya. La mostra va tenir lloc al Mas Guinardó. Una antiga masia del barri molt propera a l’Institut on tenen la seu gran part de les entitats de la xarxa associativa. Entre les 16:00 i les 19:00 hores es van omplir de visitants els diferents espais dedicats a exposar els treballs dels nostres alumnes basats en l´aprenentatge cooperatiu que es porta a terme a l´institut al llarg dels diferents projectes globalitzats del curs. Professorat i alumnat s’havien encarregat de preparar-ho per facilitar la visió de tot el que s’hi exposava.

Van ser els propis estudiants els qui van explicar els projectes que han realitzat durant els dos primers trimestres del curs 2017-2018. Van exposar els productes que havien dut a terme com a culminació dels diferents Treballs Globalitzats: Qui soc jo, La mesura de la terra, La terra i l’univers i Viatgem pel món.

Segons els professors del TG, amb aquesta primera mostra dels treballs realitzats s’ha aconseguit aproximar els pares i les mares al que fan els seus fills i filles a les aules de forma creativa. La resposta de les famílies va ser molt alta tenint en compte que era la primera vegada que es feia una associació d’aquest tipus i fora de les parets de l’Institut. La seva satisfacció era evident en constatar els treballs duts a terme i que els seus fills i filles fossin capaços de fer les explicacions pertinents.

L’exposició ha ajudat a relligar el centre escolar amb les famílies i l’entorn proper. Un bon complement dels objectius dels treballs globalitzats, que té en compte els aprenentatges, tota la comunitat educativa i la resta de les persones del barri del Guinardó.Una visita esperada

Una de les activitats del TG Viatgem pel món va portar-nos la visita d’en Gerard Muntada, un mestre jove, nascut i crescut al Guinardó que ha viatjat per mig món; exactament ha conegut 52 països. Ens havia facilitat una selecció de les seves fotografies i l’accés al seu blog on explica els recorreguts, anècdotes i sensacions dels seus viatges.

L’alumnat desprès d’haver treballat una part del món a partir de les fotografies escollides i visitat el blog l’hi havia adreçat per correu unes quantes preguntes. El dia de la seva visita els 90 alumnes es van dividir en dos grups per facilitar el diàleg. En Gerard va repetir les seves explicacions dues vegades i va respondre a les noves qüestions que se’ls ocorrien. L’atenció de tot l’alumnat va ser constant al llarg de tota la sessió; de fet ja s’hi havia interessat durant les hores que van estar treballant-ho.

Els temes tractats van abastar des de les necessitats bàsiques per viatjar, organització, equipatge… fins a les emocions i sentiments que experimentava a partir de la relació amb les persones que anava coneixent. Vam descobrir que cal preveure amb més detall un viatge curt que un de llarg, que la majoria de les persones del nostre món són molt acollidores, que malgrat desconèixer l’idioma hom es pot relacionar i fer-se entendre, que el nivell de vida no condiciona les relacions personals, que hom comparteix allò que té. El Gerard anava treballant per poder dur a terme els seus viatges, per cobrir les seves necessitats mínimes. L’alumnat va constatar que viatjant va aprendre moltes coses, no només el fet de conèixer altres terres, paisatges i persones, que també, sinó valors, actituds, maneres diferents de fer front a les dificultats; noves emocions en descobrir amistats, en deixar amics enrere, en recordar la seva família que lògicament estava pendent del que li podria passar…

Va ser una sessió per completar els coneixements adquirits sobre les distintes parts del món amb unes reflexions molt més personals, sobre coneixements de les persones, ells i elles mateixos. L’alumnat va agrair al Gerard la seva disponibilitat i les seves explicacions i respostes amb total confiança i sense amagar res.


Les fotografies com a nou punt de partida per fer un àlbum variat

Amb els encerts i errors de l’anterior viatge geogràfic, dins del mateix TG s’inicia de nou una recerca sobre un continent concret de manera que al final cada grup-classe pugui completar un recorregut per tot el món.

L’indret s’escull després de veure i triar les fotografies que més agraden, o impacten, d’en Gerard Muntada. L’objectiu final és crear un àlbum il·lustrat per grup que reculli les feines i les presenti a les famílies.

La distribució de les tasques la farà el propi grup tenint en compte els interessos i les habilitats de cada persona però sempre haurà d’estar supervisada pel professorat. 

Aquestes tasques estan distribuïdes de manera temàtica i es realitzen a partir de bases d’orientació. El rol del professorat serà el de guia i el d’ajuda en un treball clarament interdisciplinari que s’autoavaluarà amb una rúbrica.

En el primer gran apartat de l’àlbum es treballen aspectes físics i naturals (paisatge, vegetació, fauna, clima…) a través de mapes, textos, imatges, climogrames i mapes conceptuals. En el segon s’analitza la relació dels grups humans amb el medi (població, explotació econòmica, modificació del paisatge, impactes mediambientals…) buscant la informació en els llibres de text de socials i naturals, en articles de diaris i en enciclopèdies físiques o virtuals. A més, aquest apartat introdueix la realització i la interpretació de piràmides de població. Ja en el tercer apartat, es prepara l’equipatge, la qual cosa comporta utilitzar noves eines, com el googlemaps, repassar els fusos horaris i el canvi d’estacions, descobrir quina documentació es necessita per entrar al país o conèixer la situació sanitària de l’indret.

Finalment, després de veure i comentar un powerpoint amb artistes de cada continent, cada grup escull un o una artista del seu indret i en reprodueix una obra en la portada i contraportada de l’àlbum. Posteriorment, amb l’ajuda de la professora de plàstica, fa l’enquadernació a partir d’una tècnica japonesa. I ja, per acabar del tot, l’alumnat ha de generar un codi mòbil QR amb el contingut de l’àlbum.

 


La recerca d’informació geogràfica, el treball a través del Drive i la síntesi de la informació

La investigació sobre un dels personatges del documental Camí a l’escola es plasma amb una presentació amb el programa Libre Office Impress, utilitzant el Drive. Cal dir que hem constatat que el Drive és molt útil com a eina virtual de treball en equip, ja que facilita la possibilitat de fer feina a la vegada, compartir aquesta tasca de manera instantània i fer-ne un seguiment conjunt. Tanmateix, la seva utilització per part de l’alumnat requereix pràctica per superar les discrepàncies que puguin sorgir, tant pel que fa al contingut com el format de la presentació.

Els dos primers apartats de la investigació es van fer dividint el grup per parelles o trios, per tal de facilitar la recerca sobre el país del personatge escollit (localització, descripció geogràfica, política, econòmica i social), la seva situació familiar i el recorregut que fa el noi o noia del documental per anar a l’escola, així com les característiques d’aquesta escola. Posteriorment, tot el grup havia de repassar el contingut de la presentació i fer conjuntament el tercer bloc, ja que aquest partia dels anteriors i suposava una sèrie de reflexions sobre els drets dels infants i la importància de l’ensenyament escolar.

La dificultat d’aquest “primer viatge” requeia en la recerca de fonts d’informació –sigui a internet o a la biblioteca del centre-, en la seva comprensió i en el fet de plasmar-la a la presentació a partir d’una redacció pròpia i no copiada de la font d’informació. Davant les dificultats sorgides, el professorat de TG va optar per guiar més l’alumnat en el següent viatge. Va ser aleshores quan vam introduir les “Bases d’Orientació”.

IMPLEMENTACIÓ: DIFERENTS PROCESSOS DE PRODUCCIÓ

La pregunta inicial, Quines característiques diferents té la Terra que han permès l’origen i la conservació de la vida?”, té una resposta complexa que es defineix mitjançant una pauta marcada, amb la consulta d’un dossier i el llibre de text de ciències naturals, i molt relacionada amb els conceptes treballats en l’anterior TG2 “La Terra i l’Univers”. La realització individual de dibuixos i esquemes així com la posada en comú en petit grup i, posteriorment, en el grup classe afavoreixen la relació i la sistematització dels resultats. Els coneixements adquirits o consolidats queden reflectits en els bons resultats obtinguts en el qüestionari realitzat a través del moodle.

Abans d’iniciar “els viatges” es proposen activitats (individuals i de grup) que repassen els continents i els oceans, introdueixen la teoria de la deriva continental i aporten una visió general dels relleus, els climes i paisatges de la Terra. Aquestes activitats tornen a enllaçar amb anteriors TG on s’havien treballat continguts interdisciplinars, com la composició i els moviments de la Terra o l’escala cartogràfica.

Els dos viatges geogràfics proposats es fan, com ja hem explicat, pautats però deixant certa opció de tria segons interessos individuals i de grup.