Valorem

L’avaluació del projecte a secundària es va realitzar mitjançant el recull d’observacions fetes a cada sessió durant les converses que compartíem al voltant dels objectes que els alumnes portaven per a la construcció del taulell. Valoràvem junts la idoneïtat de cada proposta que fèien i junts dissenyàvem el taulell pensant pas a pas com ho posaríem al taulell de manera que fos segur per oferir-li a infants tan petits.

D’aquestes converses va sorgir el disseny i la professora anava observant i anotant les diverses propostes que ells fèien i també el nivell d’implicació amb el projecte.

Durant el procés tecnològics ens vam aturar a conèixer les eines i les seves mesures de seguretat i mitjançant el joc del Kahoot la professora va valorar quins alumnes havien adquirit millor els coneixements necessaris per començar la construcció.

A l’acabar el projecte els alumnes van poder valorar la seva col.laboració i aportació al disseny i a la construcció mitjançant una rúbrica d’avaluació aportada per la professora.

Part de l’avaluació també va consistir en recollir les impressions i comentaris que els joves feien al tornar a l’institut després de visitar als infants de l’escola bressol. La mirada de respecte de les educadores, la manera de preparar els espais i els materials per facilitar l’aprenentatge va despertar el seu interès per com havien après ells mateixos i quines coses els havien anat bé per aprendre en la seva vida. Aquest fet no era un dels nostres objectius, però ens va sorprendre i emocionar veure com la vida cridava a la vida i com veure les primeres passes d’aquells infants despertava interès per la pròpia vida en els joves.

Durant la darrera setmana del curs vam tornar a l’escola bressol a portar més joguines i propostes per a ells.

De tot això què va sortir?

10 plafons de psicomotricitat fina molt diversos van ser part del producte final obtingut

També vam poder gaudir d’escoltar els relats de vida dels companys de classe a través de les seves joguines.

També vam poder gaudir de com els petits de l’escola bressol jugaven amb els plafons que havíem construit.

Cada mig grup va poder crear la seva pròpia proposta.

Mètode

Tot el projecte ha estat un procés participatiu on tothom podia dir la seva. El disseny ha estat un procés col.laboratiu on totes les propostes han estat escoltades fins arribar a un consens.

Per dissenyar aquest projecte hem seguit la proposta de la metodologia de treball per projectes.

 

I tot això com i per què ho farem??

Esbós projecte plafó de psicomotricitat fina

Ens vam plantejar que els alumnes de secundària assolissin la competència 7 de l’àmbit cientificotecnològic, que consisteix en utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental. Tanmateix aquest treball ha reforçat la competència transversal 8, competència social i ciutadana, comprometent als nois i noies amb la construcció d’una societat millor des d’una comprensió global de la societat on conviuen.

Els continguts claus i curriculars treballats han estat: Objectes tecnològics de la vida quotidiana, disseny i construcció d’objectes tecnològics, el procés tecnològic, el desenvolupament de projectes tecnològics, l’organització del treball i els materials.

Els objectius que ens proposem amb els alumnes de l’institut van ser:

  • Dissenyar i construir un objecte tecnològic que fos útil per algú de la seva comunitat.
  • Conèixer l’ús de les eines i màquines eines del taller així com les mesures de seguretat
  • Aprendre a organitzar-se el treball al taller minimitzant els riscos en la manipulació.

Recursos

Tenint en compte l’objectiu del projecte, des de l’escola bressol, hem seleccionat molt acuradament els materials que posem a l’abast de l’infant, hem utilitzat plafons de fusta, teles de colors neutres, elements amb volum, elements sonors, elements per manipular, elements que fomenten la descoberta i la precisió.

Per l’elaboració d’aquest projecte els recursos inventariables de que disposava l’institut han estat l’aula-taller on els alumnes han pogut fer servir, màquines-eines (trepant i serra de vogir), tot un ventall d’eines (tornavís, martells, pistoles de silicona, barrines), pissarra digital i projector i estris de dibuix tècnic.

Un projecte tecnològica i socialment humà

L’escola bressol El Timbal de Sant Joan Despí ha obert les seves portes als alumnes de 1r d’ESO de l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia del mateix municipi per a que aquests poguessin tornar a fer una mirada a la pròpia infància i a la d’alguns petits veïns del municipi desenvolupant un projecte d’aprenentatge i servei entorn a la primera infància de disseny i construcció de joguines per a reforçar la psicomotricitat fina dels més petits.

Per iniciar el projecte van anar a conèixer als nens i nenes de l’escola Bressol El Timbal.

 

Articles d’opinió dels alumnes

Fotografia del grup que ha reailitzat la instal.lació amb residus que es pot veure al seu darrera.

Fotografia del grup que ha reailitzat la instal.lació amb residus que es pot veure al seu darrera.

Una de les activitats de reflexió que vam fer en meitat del projecte va ser crear un article per penjar-ho al bloc.

Els alumnes podien explicar la seva experiència en primera persona. També havien d’indicar què havien aprés amb aquella activitat concreta que explicaven i a més donar una opinió personal.

 

A continuació trobareu fragments dels articles escrits pels alumnes:

 

CLASSIFICACIÓ BROSSA

Primer vam anar al pati a buscar brossa. Vam agafar molta, un munt de plàstics i envasos. Fins i tot un grup va trobar un llibreta molt vella… quin fàstic! Desprès vam anar a classe a classificar-les: plàstics en un apartat, matèria orgànica en un altre, alumini per un altre part… i així.

Al dia següent vam anar a la classe de plàstica i vam agafar tota la brossa classificada i ens la vam repartir. Vam fer com unes figures amb cada grup de brossa. Vam fer fotos i les vam posar un altre cop al a capsa.

El tercer dia vam anar al costat de cicles a fer les fletxes de reciclatge i desprès les vam pegar i va quedar mol be.

 

Arantxa Moya”

 

Una altra mirada a la mateixa activitat:

 

“Classificació de la brossa del pati

 

Al dia següent de recollir la brossa del pati ens van explicar de que anava el projecte, ja que fins aquest moment era una sorpresa, i per grups que van fer els professors que participaven, vam agafar una de les bosses am brossa que havíem acumulat de la recol·lecció de l’altre dia i  les vam buidar d’amunt de les taules després d’haver-les posat paper de periòdic d’amunt perquè no s’embrutin  molt, i amb uns guants de plàstic que ens vam donar, ja que feia una mica de fàstic i de mala olor, vam estar dividint la brossa que hi havia en diferents grups, que eren: plàstics, papers, paper d’alumini, llaunes, brics i matèria orgànica. La matèria orgànica com olorava molt malament i feia molt de fàstic, la vam llençar ja que no ens serviria pel que finalment havíem de fer amb aquells materials. De tota la brossa que vam recollir el que més hi havia era el paper d’alumini i bosses de patates que venen al bar.  

 

D’aquesta activitat, hem après que la gent que treballa en la planta de selecció de brossa pateix molt i que per facilitar la seva feina hauríem de reciclar i ficar-hi la brossa que es pot reciclar en els contenidors que li corresponen i les que no es poden reciclar en el contenidor on va tot el que no es pot reciclar, i també, gràcies a aquesta activitat ens hem donat compte de tot el que arribem a llençar al terra i que arribem a consumir.

 

Marta Marquez”

 

En relació a la instal.lació artística que vam realitzar:

 

“LA INSTAL·LACIÓ DEL PROJECTE

De totes aquestes fases que hem realitzat al llarg d’aquest projecte la que més m’ha agradat ha sigut la de la instal·lació.

Primer van pensar en que podíem fer amb la brossa per poder crear una instal·lació, quant ja vam decidir el que faríem vam començar a crear-la.

Per començar vam seleccionar cada tipus de residus i els vam pintar de la forma que vam voler, però cadascun del color del seu contenidor.

Al cap d’un parell de dies, quant els residus ja estaven secs, vam començar la nostra instal·lació, amb cartró vam fer 3 fletxes fent el símbol del reciclatge i dins vam pegar dels residus que vam seleccionar per omplir totes les fletxes, tot seguit també amb cartró vam fer el símbol de l’institut i les seves inicials, fam fer el mateix que a les fletxes les vam omplir amb els residus.

Per acabar, les 3 fletxes, el logo i les inicials les vam enganxar amb filferro a la base de malla de galliner.

OPINIÓ PERSONAL:

Aquesta part del projecte m’ha agradat bastant, perquè m’ho he passat bé realitzant aquesta instal·lació.

QUE HE APRÈS EN AQUEST PROJECTE:

D’aquest projecte he après ha que hi han material que és poden reutilitzar o és poden fer coses que no pensava que es podien fer, també he après coses que abans no sabia, com tot el que podem arribar a contaminar…

Candela Bernabé”

 

Una mirada divertida i molt expressiva ens la va regalar l’Oriol amb la seva manera diferent de veure i expressar:

“En aquesta part del projecte hem agafat totes les deixalles del pati, les vam classificar i comptat, va ser un autèntic, autèntic, autèntic fàstic!!!!! Perquè vam trobar paper de plata, pedres, material, escolar, llaunes, Brics i restes de menjar! I la Marta es va trobar un Chupa chups amb pèls!

 

Al dia següent, després d’aquesta part fastigosa vam classificar la brossa, la vam comptar de més a menys, després vam fer uns quants exercicis i vam fer un gràfic de barres amb el percentatge de brossa que vam trobar, sense dubte, m’ha marcat per vida!

 

A continuació, vam pensar idees per saber que fer amb la brossa, la idea del meu grup va guanyar! Però les altres també tenien pinta de ser genials i xules.

 

A Visual i Plàstica vam fer el disseny de la instal·lació, que es tractava de: fer el símbol del reciclatge, amb el logo i les inicials de l’institut i ara el tenim a punt d’acabar-lo i el pegarem al portxo, i a veure si podem fer consciència en els de més i canviar poc a poc el nostre centre.     

 

Alló que més em va sorprendre va ser trobar-me salami podrit i restes d’entrepans, lo altre no em va sorprendre perquè és molt comú, però de debò? Entrepans i altres restes??? No sabía que fossim tan marranos i tan porcs.

 

Oriol Lloria”

I tot això com ho farem??

Projecte basat en problemes  – Project based problem

Per a nosaltres va ser un gran repte quin tipus de projecte volíem fer. Teníem el neguit de deixar oberta la pregunta i partir d’una pregunta sorgida del grup. Per una altra banda teníem interés en generar una situació problema i demanar-lis propostes de solució.

Definitivament ens vam decantar més per fer un Projecte basat en un Problema (Problem based project).

A partir del problema cívic que hi ha a les hores de l’esbarjo en els espais comuns es va fer una recerca de les causes i conseqüències del problema i després els hi donavem l’autonomia de proposar solucions.

 

Cartografia

Una altra metodologia que vam introduir al projecte va ser l’elaboració d’una cartografia a la classe que resumís tots els aspectes treballats durant la primera setmana.

A la cartografia vam penjar feines fetes per ells i també fotografies que ells mateixos portaven.

 

Carpeta d’aprenentatge

Totes les feines que anaven creant i tota la documentació anava recollida en una carpeta d’aprenentatge on al final afegien una valoració del treball fet.

 

Rúbriques

Moltes de les activitats proposades es feien a partir d’una rúbrica on els alumnes podien conèixer perfectament tots els criteris d’avaluació d’aquella activitat.

 

Brainstorming

Seguint la teoria dels brainstorming on totes les idees inicials són acceptades vam realitzar dos brainstorming per incentivar la creativitat i la participació en les diferents propostes on ells tenien la iniciativa.

 

Assemblea

Per valorar el projecte vam crear un espai diferent a l’espai de la classe per debatir els punts forts i febles del projecte. També van poder reflexionar sobre els aprenentatges adquirits i van fer propostes molt interessants per a propers projectes.

 

Treball cooperatiu

Evidentment tota aquesta feina s’ha fet en grups heterogenis on la col.laboració entre les diferents persones era imprescindible per a tirar endavant el projecte. Cada membre del grup aportava les seves potencialitats i s’intentava cercar l’equilibri. El treball cooperatiu ha fomentat l’aprenentatge entre iguals i una interacció diferent entre els alumnes i també entre els alumnes i els professors.

Descobrint nous camins per l’aprenentatge

El grup impulsor del nostre institut es va dividir en dos grups de treballs segons a quins nivells d’ESO feien classe.

Un grupet va sorgir a 2n ESO i van veure que coincidien fent classe tots al grup de 2n A i allà van decidir un projecte al voltant de l’Edat Mitjana.

El nostre grupet va aparèixer al nivell de 1r d’ESO. Els quatre professors que hi coincidíem fèiem classe al grup 1rD i vam decidir que concentraríem els esforços en aquest grup per tal de fer una experiència pilot.

L’inici de tot plegat va ser molt a poc a poc i fent grinyolar la maquinària de la creació pedagògica, però poc a poc vam anar posant oli amb la nostra il.lusió a aquesta maquinària i vam anar creant una idea que podia funcionar amb el grup 1rD.

Va ser difícil decidir si fèiem una pregunta oberta als alumnes a partir de la qual ells desenvolupessin els seus interessos creant un producte final, o més aviat, generar nosaltres la pregunta i fer una proposta d’activitats i producte final.

Per començar tots els professors implicats van fer una proposta de continguts que creien necessaris de treballar-hi. A continuació vam fer una pluja d’idees de propostes de temes i van sorgir algunes propostes però finalment una idea ens va seduir a tots. Aquesta idea era exposar un problema cívic que vivim al centre i proposar-lis estudiar el problema i finalment fer una proposta de solució.

El problema cívic que volíem treballar amb ells era la brossa que es genera al pati de l’escola durant les hores d’esbarjo i sobre la manca de consciència dels alumnes que embruten el terra del pati i del bar durant aquesta estona.

Vam planificar les hores de projecte en les hores de cada una de les matèries implicades: català (3h), ciències naturals (3h), matemàtiques (3h) i tecnologia (2h). El projecte només es desenvoluparia durant aquestes hores.

Mentre començàvem la nostra planificació vam convidar a la professora de Visual i Plàstica a formar part de l’equip de projecte de 1rD i es va apuntar!! Va ser una gran incorporació perquè ens va aportar idees per fer un projecte on la creativitat i l’art tinguessin lloc.

Així doncs, teníem 13h a la setmana (afegint les de ViP) per fer projecte. Vam considerar que ens faria falta dues setmanes per fer-ho.

La primera setmana vam concretar que estaria dedicada a conèixer el problema i estudiar-ho des de les ciències, l’estadística i indagant en l’impacte que té en la feina diària d’alguns membres de la comunitat educativa.

La segona setmana seria dedicada a crear una campanya publicitària per a que els alumnes del centre prenguessin consciència del problema i promoure un canvi d’actitud.

Un cop vam aconseguir concretar això es van repartir tasques entre els docents i vam programar 4 activitats de descoberta i creació a la primera setmana:

1.- Recollida d’escombreries i catalogació i classificació dels residus després d’una hora d’esbarjo.

2.- Disseny i elaboració d’una instal.lació artística amb la qual mostrar tots els residus recollits a la resta de la comunitat educativa.

3.- Entrevista a un membre del centre afectat per la manca de civisme. Gravació i transcripció de l’entrevista.

4.- Estudi estadístic sobre l’opinió dels alumnes de 1r d’ESO sobre el problema plantejat.

5.- Elaboració d’una cartografia amb tot el procés fet i amb les feines i fotografies del procés penjades.

A la segona setmana vam planificar:

1.- Presentació sobre els diversos tipus de publicitat i tècniques publicitàries a partir d’anuncis d’internet, anuncis de televisió, anuncis de cartelleria, anuncis cívics…

2.-  Pluja d’idees pel disseny d’una campanya publicitària.

3.- Elaboració de la campanya publicitària.

4.- Presentació de les campanyes davant d’un tribunal creat amb alumnes d’altres grups.

Per últim vam plantejar fer una assemblea per recollir les seves valoracions i impressions del procés.

INSTITUT FRANCESC FERRER I GUÀRDIA

insffg

El nostre centre es caracteritza pel seu caràcter innovador i dinàmic. Creiem fermament que el nostre alumnat s’ha de formar acadèmicament i personalment durant la seva estada a l’institut.
Fa anys que treballem en diferents tipus de projectes però ha estat a partir de la nostra entrada a la xarxa de competències bàsiques de la nostra zona que hem començat a reflexionar sobre la possibilitat de treballar per projectes de manera sistemàtica.
Enguany hem encetat dos projectes concrets:
1r d’ESO: CIVISME AL PATI
2n d’ESO: EDAT MITJANA
Un cop haguem fet una valoració del que hem treballat i els seus resultats, ens plantejarem què farem el curs 2017/2018. Hem encetat un nou camí… amb il.lusió, com sempre.