Les festes

Com altres vegades, com a deures els alumnes han hagut de buscar quines són les festes que es celebren al seu poble però només les del seu poble.

Un cop a classe les posem en comú. Amb aquesta informació en fem un document que ens permet conèixer-les totes i després buscar al calendari quan es celebren.

Imatge20

Imatge21

També treballem el fet que hi ha festes que són les mateixes a tots els pobles i ciutats de Catalunya.

Com a avaluació: com busquem al calendari, què vol dir primer, darrer, del 10 al 15,.. conceptes més matemàtics treballats en altres projectes. I com avaluació concreta de les festes no n’hem fet.

L’ajuntament

Hem parlat tant de l’ajuntament i hem enviat tants correus electrònics per saber informació que ara ens plantegem què és l’ajuntament, per a què serveix i si els nostres pobles tenen ajuntament.

Anem a visitar l’ajuntament de Rellinars.

Prèviament:

 • Fem un correu electrònic (individual i després una entre tots)
 • Fem una nota escrita als pares (individual).

Imatge16Imatge17El fet d’anar a l’ajuntament ens permet explcar a l’alcaldessa tot el què sabem i hem après del nostre projecte a part de poder resoldre els dubtes què tenim de què és l’ajuntament i per a què serveix.

Com que la sortida la fem caminant podem veure com són els carrers, per on passem, què hi trobem,.. i després poder tornar a mirar el plànol de Rellianrs.

Imatge18Un cop a classe fem una avaluació final d’aquesta activitat:

Imatge19Fem un mural a la paret amb totes les idees importants que ens emportem d’aquesta sortida.

 

Els carrers d’un poble

Com són els carrers dels pobles on vivim? Sortim pel voltant de l’escola per veure com són aquests carrers, quines característiques tenen i si les podem trobar en els tres pobles on vivim.

Imatge13 Imatge11 Imatge12Trobem carrers estrets, senyals de circulació, nombres, formes, noms dels carrers, l’escut del poble,…

Un cop a classe ho posem en comú , però també han de dibuixar el recorregut què hem fet, comparar el recorregut amb el plànol del poble, buscar altres coses al plànol,…

Imatge15Imatge14Ja havíem treballat el plànol del parc natural de Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac. Busquem semblances, diferències,… Ens torna a sortir una activitat d’avaluació entre projectes.

 

Banderes i escuts

En aquest bloc volem conèixer quina és la història i la identitat dels pobles on vivim.

Comencem buscant quins dels nostres pobles tenen bandera i quins escut i que representen per a nosaltres.

Cadascú porta la informació del poble on viu. En el moment de posar-ho en comú entrem en contradicció. Ens arribem informacions diferents. Hem de buscar una sortida als nostres dubtes. Per tant, decidim enviar correus als diferents ajuntaments com d’altres vegades hem hagut de fer.

Imatge7

 

 

 

 

 

 

Un cop resolt el dilema ja sabem quins pobles tenen bandera, quins escut i quin ho té tot.

A les diferents pàgines dels ajuntaments en busquem la història i la relacionem amb els símbols que apareixen als escuts i a les banderes.

Aquesta activitat ens permetrà situar dades a la línia del temps. Aquesta activitat serveix d’avaluació perquè en activitats d’altres projectes hem treballat i situat la línia del temps. Per tant, es poden connectar activitats d’avaluació entre projectes.

Imatge8

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem realitzat enquestes a partir d’informacions demanades a altres classes. Volíem saber si els nostres companys de l’escola coneixien els escuts dels nostres pobles. Després redactem conclusions. El fet de redactar conclusions també en altres projectes ens permet veure com avancem en el redactat i la manera d’escriure i com cadascú a partir d’unes dades, una imatge,..  en pot treure una conclusió. També estem avaluant.

Altres continguts que treballem en aquest bloc són:

 • Les paraules polisèmiques (a partir de la paraula llegenda, doncs sabem què és una llegenda d’un mapa i ara coneixem la llegenda de la vaca del poble de Vacarisses).
 • Altres pobles i països també tenen banderes. en coneixem algunes i les busquem al mapa mundi ( la llegenda del mapa).
 • Les banderes i els escuts tenen formes diferents. Treballem les formes.
 • Les banderes i les fraccions.

Imatge9

 

 

 

 

 

Imatge10

 

 

 

 

 

 

Aquests dos darrers aspectes treballats ( formes i fraccions) es treballen pel fet que en un altre projecte ho havíem trebalalt i en fem una connexió. Aquest fet també ens permet avaluar entre projectes.

On vivim i els seus animals

Per començar aquest nou bloc es proposa als alumnes buscar a casa com adeures quin són els animals més abundants que viuen al voltatn del seu poble.

Un cop a classe es posa en comú la informació trobada. Es fa un recull escrit i tot comparant veiem que hi ha un seguit d’animals que tenen en comú els tres pobles.

Imatge1

 

 

 

 

 

 

Arribem a la conclusió que als boscos dels tres pobles tenim els següents animals en comú: el ratolí, el senglar, el conill, l’eriçó, l’esquirol i la serp.

El fet de parlar d’aquests animals ens permet veure que alguns dels nostres pobles formen parc del parc natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac.

Investiguem quins animals es poden trobar en aquest parc, com són, què mengen, quines característiques tenen,… Busquem la informació a internet, a llibres, documentals, .. i per acabar fem venir un expert, un agent forestal del parc natural. El fet que vingui l’expert ens permet avaluar què sabem, què hem après aquests darrers dies,… i després escriure-ho a la llibretai anar ampliant els coneixements dins de la xarxa de relacions i fent connexions com a  avaluació final d’aquest bloc.

Imatge2

 

 

 

 

 

Imatge4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge6

 

COM ÉS EL LLOC ON VIVIM?

pàgina 1pàgina 2pàgina 3pàgina 4pàgina 5pàgina 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest article ha estat inserit en el bloc per poder presentar la nostra experiència en l’espai compatim de la “Jornada de la xarxa de competències bàsiques”.

La nostra intenció era poder explicar les dificultats que ens hem anat trobant al llarg del projecte. La primera com ha anat canviant el nom del projecte. En un primer moment i per tal de poder treballar l’entorn es volia fer un projecte sobre el poble on vivim que és “Rellinars”. Ens adonem quan comença el curs que no tots els alumnes de la classe viuen a Rellinars. Hi ha altres alumnes que provenen d’altres pobles. Per tant passem a anomenar el projecte “On vivim?” i també la manera d’enfocar-lo. Doncs a partir d’ara haurem de treballar de manera simultània els tres pobles on vivim i relacionar totes les activitats amb els tres pobles. Però a mesura que passen les setmanes i com a creixement personal de les mestres implicades ( fent cursos, assistir a xerrades i activitats de formació)  fa que ens plantegem  que el títol del projecte on és un bon títol. Més ben dit, no s’ha formulat una bona pregunta. La pregunta té una resposta immediata i no cal cap mena de treball ni d’investigació. Per tant, conversant amb els alumnes s’arriba a buscar una pregunta més investigable i canviant de nou el nom del projecte: Com és el lloc on vivim?.

Al llarg que va avançant el projecte també ens adonem que algunes activitats creixen, altres decreixen, sorgeixen noves preguntes i que el projecte va creixent o canviant segons els interessos dels alumnes i en alguns moments segons les intencions de les mestres. Ha estat molt important la participació de les famílies doncs han aportat idees i informacions per tal d’anar avançant en el projecte.

També ens hem trobat que dins del mateix projecte ha sorgit un altre projecte. En aquest cas, ens hem trobat que van arribar a les nostres mans unes olives perquè el nostre entorn té oliveres i vàrem decidir fer-ne conserva. Per tant, no calia encabir-ho tot en un mateix projecte sinó fer créixer dos projectes diferents.

Ha estat de gran importància  fer que els nostres alumnes siguin el motor del seu projecte.

Per altra banda, el tema a treballar, aquest curs, a la xarxa de competències era veure com es treballa l’avaluació dins del projecte. Nosaltres hem intentat tenir-la molt present i hem dut a terme diferents tipus d’activitats d’avaluació, tot i així, ens hem adonat que algun bloc d’activitats no ha estat avaluat o que fins i tot algun tipus activitat ha d’estar més treballada.

Algunes activitats d’avaluació: fer xarxes, buscar connexions, activitats amb rúbrica, fer exposicions, fer activitats relacionades amb altres projectes, activitats de coavalaució,….

I per anar acabant, volem comentar que a partir del següent article retornem a documentar el projecte amb algunes de les activitats realitzades, però no les posarem totes sinó que farem un resum dels diferents blocs treballats dins del mateix projecte que s’ha fet al llarg de tot el curs.

Aquests blocs són:

 • Vivim en un poble/ciutat.
 • La flora
 • La fauna
 • El parc natural
 • Banderes i escuts
 • La història dels nostres pobles
 • Els carrers d’un poble
 • L’ajuntament
 • Les festes
 • El zoom d’on vivim

 

 

 

EN SILVESTRE, EXPERT EN PLANTES, ENS ACOMPANYA.

Tornem a fer una nova sortida per tal de poder reconèixer la vegetació que hi ha al voltant de l’escola. Aquest cop, però, li demanem ajuda al Silvestre, un veí del poble de Rellinars que les coneix i així pot ajudar-nos a a aclarir preguntes i dubtes.

Imatge23 Imatge20 Imatge21 Imatge22

Un cop a classe escrivim a la llibreta tot allò que hem après de la sortida al bosc i  les explicacions dels Silvestre.

Imatge24

 

 

 

 

 

 

 

Cadascú escriu i/o dibuixa el què ha après i després de posar en comú les idees de tots en fem un escrit com a grup classe.

Imatge25

ANEM AL BOSC

L’objectiu d’aquesta activitat és fer una sortida pels voltants de l’escola. El fet de viure en una zona envoltada de bosc ens permet sortir a buscar i reconèixer el tipus de vegetació que hi ha. De totes maneres, volen centrar la nostra recerca en els tipus d’arbres que hem vist que tenim als tres pobles: el roure, l’alzina, l’olivera, la morera i el pi.

Imatge16 Imatge15

 

 

 

Cadascú ha portat la seva llibreta per tal d’anar recollint la informació que estem buscant.

Imatge17

 

 

 

 

Un cop arribem a classe compartim la feina de cadascú ( mostres recollides, manera de recollir la informació, dificultats trobades,….).

Imatge19 Imatge18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ens hem adonat que no totes les plantes són iguals i en parlem. Hi ha arbres, arbusts i herbes.

Completem la inforamció amv un documental però ens adonem que necessitem un expert perquè ens pugui ajudar i assessorar.