QUI SOM

Aquest projecte l’ha realitzat  la classe de quart de l’escola Heura de Barcelona, del barri d’Horta. La iniciativa, ha estat per part meva, la tutora, i per motius d’organització, només hi ha participat la mestra de llengua castellana i la de música.

Com a escola tenim un llarg camí a recórrer, per tal d’aconseguir que el treball en equip resulti còmode i fàcil.

Esprem aconseguir-ho el curs vinent

CONCLUSIONS

En general em sento molt satisfeta del projecte. Els alumnes han estat molt engrescats i han treballat de manera molt autònoma. De fet, ells tenien clar que “arribar a ser autònoms” era un dels objectius principals d’aquest tipus de treball.

El que penso que no ha funcionat en tot el procés ha estat la Carpeta d’aprenentatge. Encara no sé quin pot ser el millor format. Vaig per la bossa de plàstic pensant que els alumnes hi podriem posar totes aquelles produccions que em servirien per avaluar. Alguns daquests treballs no s’hi han pogut posar pel seu format. A més, he deixat que ells decidissin què volien o no volien posar, i el resultat no ha estat l’esperat, de manera que no m’ha servit gaire com a eina d’avaluació. He avaluat, fent un seguiment de les activitats que jo considerava com a activitats d’avaluació. En definitiva, com sempre.

El que tinc clar, de cara al curs vinent,és que he de trobar la manera de recollir moltes reflexions orals. REflexions que penso que donen molta informació a l’hora d’avaluar.

FINALITZA EL PROJECTE

Tenim la sort que rebem una resposta de l’empresa. Ens donen un enllaç per presentar-nos a un concurs. Penjo l’enllaç al blog de l’escola per tal que ells el llegeixin i comentar a classe, si pensem la pena que podem participar-hi.

Comentem a classe què han llegit. Sembla que no hi ha hagut interès. La iedea no ha cuallat i donem per finalitzat el projecte.

TENIM UNA IDEA!

Tot i que ja havíem donat per finalitzat el projecte, hem pensat que podríem compartir el nostre treball amb una fàbrica de joguines.

Hem començat a elaborar una carta per a explicar què hem fet i demanar-los si poden fer una valoració dels nostres jocs. Ens interessa molt conèixer com fan els jocs que venen al mercat i pensem que aquesta seria una bona manera.

Aconseguim el mail del director general d’ “Educa-Borras”.

TANQUEM EL PROJECTE

QBARCINO I ELS ROMANS

Quan ja teníem una bona part del projecte fet, vam anar elaborant entre tots la xarxa de relacions. L’objectiu és prendre consciència de les àrees que hem estat treballant i què han après al llarg de tot el procés. Els he donat una còpia a tots, sense pensar-s’ho, l’han endreçat a la carpeta d’aprenentatge.

Els agrada molt elaborar aquestes xarxes i queden molt satisfets del resultat final, adonant-se dectota la feina feta. La major part dels alumnes desen aquest full a la seva carpeta d’aprenentatge.

AVALUEM EL TREBALL EN GRUP

A partir d’una rúbrica , fem una coavaluació de quin és el nivell d’implicació i participació en el treball en grup. Els indicadors que apareixen són.

-Aporta idees

-Escolta als seus companys

-És responsable en el seu càrrec

Cadascú avalua al companys que té a la dreta. Al final de la rúbrica escriuran dues frases, que comencen de la següent manera:

Felicito a………perquè………………

Crec que ……………………hauria de millorar………………..

Aquest material queda recullit dins la carpeta d’aprenentatge.

A JUGAR!

Ja tenim els jocs acabats. Cada grup té el seu tauler, les normes del joc, les targes amb les preguntes, les fitxes i el full d’autocontrol de les preguntes contestades.

I ara a jugar!!!  3 4 15

2

 

Els fulls on es recullen els punts aconseguits i que va dissenyar cada grup em servirà per avaluar quin és el seu grau de coneixement sobre el tema.

 

L’AVALUACIÓ PRESENT AL LLARG DE TOT EL PROCÉS

Mentre el projecte anava avançant hi ha hagut diferents moments en que l’alumne tenia clar quins serien els criteris d’avaluació de l’activitat que estaven fent. Per exemple, van elaborar un eix cronològic on havien d’aparèixer totes les etapes de la història, per tal de situar els romans en el temps. Aquest eix cronològic es lligava després amb el que farien a castellà i on ells serien els protagonistes del pas del temps.

Tenien clar que el que s’avaluaria seria, la seva capacitat creativa i la representació de la durada de cada etapa.

Els treballs es van exposar a l’aula, de manera que podien valorar el treball dels seus companys. L’avaluació, en aquest cas, la vaig fer jo, però penso que ells podien haver fet una bona autoavaluació amb unes eines adequades. De fet, mentre observaven el treball dels companys, feien comentaris referents a l’avaluació.

eix 1 eix 2 eix 3 eix 4

ELABORACIÓ DE LES PREGUNTES

Aquest treball el fan per parelles. Cada parella disposa del dossier amb tota la informació, i d’un ordinador per fer una recerca d’informació del seu tema. Només s’han d’elaborar preguntes sobre el tema que han escollit.

Reviso les preguntes (estructura i ortografia). I selecciono les més idònies. Els criteris d’avaluació són:

-Com interpreten la informació i extreuen les idees rellevants

-Redactat de les preguntes

Ells estan al corrent del que se’ls avaluarà.preguntes r

Quan estiguin passades a net, les fotocopiarem i plastificarem, per tal que tots els taulers de joc disposin de les mateixes preguntes.

ELS GRUPS COOPERATIUS ESTAN FUNCIONANT

Esls alumnes estan rendint al màxim.

Cadascú té l’oportunitat d’aportar el seu gra de sorra. Cada alumne té un rol que ell mateix va escollir i que té les funcions ben definides. Aquests rols i funcions els vam consensuar entre tot el grup classe.

COMPROMÍS

També es van posar d’acord en quin tema investigarien. L’elecció es va fer partint  d’un llistat de temes que vam elaborar després d’una reflexió inicial que van fer i de la que ja he parlat anteriorment.