Les Maletes pedagògiques

 Poden ser de moltes classes, formes, …però tindran tot aquell material que ens cal per a “viatjar” amb els alumnes i companys a través de  les propostes  de treball. Es poden preparar per a qualsevol tema, àrea, projecte… que tingui a veure amb l’educació. 

Hi haurà maletes fetes “a la carta” a demanda dels usuaris, però sempre amb una vesant didàctica-pedagògica.També hi haurà  maletes de contingut tancat, proposades des del Departament d’Educació, altres departaments de la Generalitat, des d’entitats culturals, …

FUNCIONAMENT I PRÉSTEC

1- Omplir formulari de sol·licitud on line o presencialment.

2- Recollir la maleta sol·licitada i fer el préstec. Tenir en compte el periode màxim de péstec.

3- Revisar el llistat d’elements que composen la maleta i les normes d’ús del material que conté, abans d’utilitzar-la.

4- Revisar el llistat d’elements que composen la maleta , abans de fer el retorn.