Presentació

Des de fa més d’una dècada, la Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb) ha aplegat docents que volien repensar els processos d’ensenyament i aprenentatge en els seus centres, una tasca que esdevé complexa i que requereix temps i reflexió.

La constitució d’equips impulsors per a la millora en el si de cada centre ha estat una de les eines per compartir reptes, neguits i experiències i ha propiciat la creació d’espais pedagògics. El fet de formar part d’una xarxa també ha permès compartir aquests processos entre centres i enriquir-se mútuament.

L’objectiu de la jornada de la Xarxa Cb d’enguany ha estat reflexionar sobre el valor i els fruits d’aquesta formació entre iguals i en xarxa, i mostrar algunes de les experiències dels centres al voltant de la carpeta d’aprenentatge com a eina d’avaluació formativa i per competències.