CONCURS LITERARI (JOCS FLORALS 2018)

Benvolgudes famílies,

El passat dilluns 23 d’abril de 2018, dins de la celebració de la Diada de Sant Jordi , es van donar els premis del concurs literari 2018. Com cada any, els alumnes es van dividir en diferents categories i estils literaris, depenent del curs.

Els diferents estils literaris van ser:

  • 6è de primària POESIA.
  • 5è de primària FAULES
  • 4t de primària DESCRIPCIÓ DE PAISATGES
  • 3r de primària CÒMIC.

FELICITAR A TOTS I TOTES PER LA GRAN FEINA QUE HAN FET, EN ESPECIAL,  ALS/LES GUANYADORS/RES!!!.

PREINSCRIPCIÓ/MATRICULACIÓ 2018 / 2019

Si vols prescriure el teu fill a la nostra escola,

 PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ DEL 13  AL 24 D’ ABRIL

TRUQUEU ALdreamstime_614204

679 38 59 24 PER DEMANAR HORA.

PER FAMÍLIES QUE VOLGUEU PREINSCRIURE EL VOSTRE FILL/A

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ (2018/2019) :

. Full de preinscripció  (Podeu descarregar el full en aquest enllaç)

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té. Els alumnes estrangers podran acreditar les dades d’identificació o de filiació amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare i mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE (en el cas de persones estrangeres).
Original i fotocòpia del llibre de família, o altres documents relatius a la filiació (en el cas de separació o divorci dels pares, fotocòpia de la sentència judicial o de les mesures provisionals). Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet o llibre de vacunacions. Si els/les nens/es no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (TSI).
CIRCUMSTÀNCIES A ACREDITAR NOMÉS EN EL CAS QUE S’AL·LEGUIN:

Renda anual de la unitat familiar (PIRMI). Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
Per acreditar la proximitat del domicili de l’alumne al centre, i només en el cas que el domicili familiar al·legat no coincideixi amb el del DNI o targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, a l’efecte d’acreditar la proximitat del domicili del lloc de treball.
En el cas de germans matriculats al centre o pares/tutors que hi treballin, el centre comprovarà directament aquesta circumstància.
Quan l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els/les germans/es escolaritzats/des al centre per al qual es presenta la sol·licitud, aquests hauran de facilitar al centre les seves dades perquè es pugui dur a terme la seva comprovació.
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33%, de la persona que al·legui aquesta condició (l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es), emès pel Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, vigent.
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial (amb signatura legalitzada pel col·legi oficial de metges de la demarcació corresponent), en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA (del 12 al 16 de juny):

• 2 fotos del/de la nen/a      – Últim informe de l’anterior escola

 Per a qualsevol dubte truqueu al  telèfon 679 35 59 24

CERTAMEN DE LECTURA

Benvolgudes famílies,

Com cada any per aquestes dates, es celebra el  XIV CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA curs 2017-18, a tota Catalunya.

Cada escola elegeix a un concursant de cicle mitjà i un de cicle superior, aquest any els elegits són la NONNA PEDEMONTE (4t) de cicle mitjà i en MARTÍ SABATER (6è) de cicle superior.

Trobareu tota la informació en aquest enllaç

 

BALL DE BASTONS

Benvolgudes famílies,

L’AMPA del Salicrú, conjuntament amb l’escola, té moltes ganes de recuperar la tradició del Ball de Bastons que durant tants anys ens ha caracteritzat.

Per això, ofereixen aquesta activitat a tots els nens i nenes de l’escola a partir de 3r de primària. A fi de donar a conèixer entre els nens i nenes aquest ball, han vingut a l’escola durant les hores d’educció física i han donat una master class.

Us deixem un recull de fotos i vídeos de l’activitat.

 

 

 

SETMANA MATEMÀTICA

Benvolgudes famílies,

Durant la setmana del 15 al 19 de gener de 2018, es va celebrar a l’escola LA SETMANA MATEMÀTICA, on els i les alumnes/as de l’escola havien de resoldre una sèrie de proves (activitats i enigmes). Cada prova encertada valia un punt, al final de la setmana en contaven els punts aconseguits per cada nen i nena, i el que més punts hagués aconseguit era el guanyador o guanyadora de la classe.

Aquí us deixem unes imatges dels guanyadors.

 

Comunicat comunitat educativa sobre successos 1 d’octubre de 2017

16711884_1303300579728946_8112137864436134501_n                                        far

Davant els lamentables fets succeits ahir 1 d’octubre de 2017 a l’àmbit territorial de Catalunya,  la comunitat educativa de l’Escola Salicrú denuncia els greus incidents i condemna tots els actes violents ocorreguts.

Creiem i defensem  els valors de llibertat d’expressió i els drets fonamentals d‘un país democràtic.

Creiem de forma ferma que hem d’educar els infants  per crear una societat més justa, cívica i solidària.

 

 

 

URGENT — INFORMACIÓ 3 D’OCTUBRE- VAGA GENERAL

Benvolgudes famílies,

Davant dels lamentables fets que han ocorregut els darrers dies a Catalunya, s’han convocat diferents jornades de vaga general a tot l’àmbit territorial de Catalunya.

US INFORMEM QUE EL CLAUSTRE DE MESTRES DE FORMA MAJORITÀRIA FARÀ VAGA DEMÀ

 3 D’OCTUBRE DE 2017.

 Pel que fa als serveis mínims, el que s’estableix a l’ordre del Departament de Treball, Afers

Socials i Famílies en la seva pàgina d’internet, són el següents:

Una o dues persones de l’equip directiu per centre de treball, en funció de la seva dimensió i 1 docent per cada unitat (escola).

Demanem la màxima col·laboració ja que NO ES FARÀ CLASSE  ni hi haurà servei ALTRES SERVEIS EXTERNS COM AUTOCAR, MENJADOR, NI EXTRAESCOLARS.

Comunicat de plenari de les direccions de les escoles MARESME – VALLÈS ORIENTAL davant dels greus esdeveniments que estan tenint lloc a Catalunya.

COMUNICAT DEL PLENARI DE LES DIRECCIONS DE LES ESCOLES DE MARESME – VALLÉS ORIENTAL REUNITS A MATARÓ A DIA 21 DE SETEMBRE DE 2017 DAVANT DELS GREUS ESDEVENIMENTS QUE ESTAN TENINT LLOC A CATALUNYA
Les darreres hores i dies hem vist com han estat vulnerats els nostres drets fonamentals.
Hem vist com les forces i cossos de seguretat de l’Estat irrompien en impremtes, regiraven la nostra correspondència, intimidaven els diaris, assaltaven les Conselleries i detenien a treballadors i representants públics.
Hem vist com la llibertat d’expressió, el dret a decidir, el dret a pensar, el dret a ser lliure s’han anat coartant i esmicolant davant nostre.
Per tot això, les direccions de les escoles dels Serveis Territorials del Maresme – Vallès Oriental, volem manifestar la nostra indignació i rebuig absolut a la situació que estem vivint. La nostra tasca ens implica en la formació de ciutadania crítica i proactiva fonamentada en els valors democràtics del respecte, l’entesa, el diàleg i la llibertat.
No podem restar en silenci i mantenir-nos-en al marge i denunciem la deriva autoritària del govern central i fem la petició de retorn al diàleg i al respecte dels drets fonamentals.
Per tot plegat volem manifestar el nostre suport al govern, als representants de les institucions catalanes, al Departament d’Ensenyament i a tota aquella gent que treballa per garantir tots aquells drets que ara esta fortament amenaçats.
Només des de la llibertat i el respecte a les persones i a les idees, és possible educar als nostres infants i joves per tal que esdevinguin autèntics ciutadans solidaris, respectuosos i compromesos amb els altres.
Reunits a Mataró, 21 de setembre de 2017.

COMENCEM UN NOU CURS 2017/18

BENVOLGUDES FAMÍLIES,

COMENCEM UN NOU CURS 2017/2018

8 de setembre de 9h a 10h PORTES OBERTES PER CONÈIXER L’AULA I LA MESTRA

12 de setembre comencem les classes

BON INICI DE CURS

PREINSCRIPCIÓ/MATRICULACIÓ 2017 / 2018

Si vols preinscriure el teu fill a la nostra escola,

 PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ DEL 23 DE MARÇ AL 4 D’ABRIL

TRUQUEU ALdreamstime_614204

93 769 24 14 PER DEMANAR HORA.

PER FAMÍLIES QUE VOLGUEU PREINSCRIURE EL VOSTRE FILL/A

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ (2017/2018) :

. Full de preinscripció  (Podeu descarregar el full en aquest enllaç)

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té. Els alumnes estrangers podran acreditar les dades d’identificació o de filiació amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare i mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE (en el cas de persones estrangeres).
Original i fotocòpia del llibre de família, o altres documents relatius a la filiació (en el cas de separació o divorci dels pares, fotocòpia de la sentència judicial o de les mesures provisionals). Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet o llibre de vacunacions. Si els/les nens/es no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (TSI).
CIRCUMSTÀNCIES A ACREDITAR NOMÉS EN EL CAS QUE S’AL·LEGUIN:

Renda anual de la unitat familiar (PIRMI). Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
Per acreditar la proximitat del domicili de l’alumne al centre, i només en el cas que el domicili familiar al·legat no coincideixi amb el del DNI o targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, a l’efecte d’acreditar la proximitat del domicili del lloc de treball.
En el cas de germans matriculats al centre o pares/tutors que hi treballin, el centre comprovarà directament aquesta circumstància.
Quan l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els/les germans/es escolaritzats/des al centre per al qual es presenta la sol·licitud, aquests hauran de facilitar al centre les seves dades perquè es pugui dur a terme la seva comprovació.
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33%, de la persona que al·legui aquesta condició (l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es), emès pel Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, vigent.
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial (amb signatura legalitzada pel col·legi oficial de metges de la demarcació corresponent), en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA (del 12 al 16 de juny):

• 2 fotos del/de la nen/a      – Últim informe de l’anterior escola

 Per a qualsevol dubte truqueu al  telèfon 93 7692414