Tolerància

Què és això?

Pobre cigonya

 Els ocellets

 

TOLERÀNCIA