Presentació

Benvingut a tothom al bloc aprèn en anglès.

Aquest bloc pretén sobretot, servir de recurs al professorat que com jo mateixa busquem sovint vídeos educatius, que siguin en llengua anglesa i prioritàriament subtitulats, de qualitat pedagògica, que puguin ser d’interès per a l’alumne i pel propi professor. Els xats de discussió sobre aquests recursos, les opinions i suggeriments del professorat son cabdals.

Així, el bloc afegirà tots aquells vídeos i articles que puguin ser d’interès per a tothom.

Estaria bé també disposar de vídeos en català i/o castellà de qualitat. Malauradament, semblen que son escassos. Promoure la seva realització seria també interessant promoure des d’aquest bloc.

Espero que us animeu a participar-hi.