Benvinguts i Benvingudes!!

Aquest és el Bloc del Projecte Vet Aquí una Vegada del Col·legi Cormar de Barcelona.

Aquest projecte té com a objectiu: Treballar i potenciar els valors solidaris, democràtics i de participació mitjançant les noves tecnologies.

Trobaràs els contes, les activitats i moltes propostes més. Esperem que gaudeixis de tot i que diguis la teva!!!

Projecte “Vet aquí una vegada”  –  Col·legi Cor de Maria – Barcelona

Aquest projecte s’emmarca dins del Projecte de Ciutadania que la nostra escola durà a terme durant el trienni 2006-2009. La finalitat és intensificar i ampliar la tasca fins ara desenvolupada portant a terme l’objectiu d’un dels trets fonamentals del nostre Projecte Educatiu de Centre: Potenciar el paper de l’escola com a espai de socialització i fomentar la participació ciutadana.

L’entorn escolar i la societat estan experimentant profuns canvis que remarquen la importància de que tota la comunitat educativa prengui consciència del nostre paper com a ciutadans del nostre entorn proper i del món.El Projecte de Ciutadania consta de sis projectes, que desenvolupen valors cívics, democràtics i solidaris; un d’aquests projectes és “Vet aquí una vegada”, que té com a objectiu general:  Treballar i potenciar els valors solidaris, democràtics i de participació mitjançant les noves tecnologies.

El projecte es desenvoluparà durant tres cursos, cada un dels quals tindrà un eix conductor que serà un conte interactiu, a partir del qual es proposaran diferents activitats per poder aconseguir els objectius proposats.

Educar vol dir ajudar a créixer en tots el sentits i, per tant, facilitar eines per al desenvolupament personal, cultural i social; però també i sobretot, vol dir transmetre i compartir valors que orientin i donin sentit a la vida[1]. El Departament d’Educació proposa a l’escola, i en definitiva a nosaltres com a mestres i educadors, com un dels principals agents educatius que s’ha d’implicar i comprometre en la transmissió d’una clara consciència de responsabilitat social que es concreti en l’ensenyament dels grans principis de l’equitat, de la convivència i de la participació.

Aquest projecte utilitza les TIC com a mitjà de desenvolupament de determinats aspectes i activitats, però entenem que no són la nostra última finalitat. Ens ajudaran a transmetre als alumnes idees, coneixements, valors, reflexions,… però la tasca del docent serà imprescindible, així com el treball cooperatiu dels alumnes (tant si traballen individual, en petit o en gran grup) per tal de desenvolupar els aspectes cognitius, emocionals i relacionals. 

ELS CARGOLS, CONTE DE LA DIVERSITAT:  “Aprendre a viure i conviure amb diverses visions de la realitat és, sens dubte, una font de civilització”[2].

En general, s’entèn per diversitat el conjunt de diferències socials, econòmiques, culturals, personals i d’aprenentatge que identifica a l’individu com a ésser únic[3]. Tothom és diferent i el que volem amb aquest projecte és que tant alumnes com docents prenguin consciència d’aquest fet i siguin capaços d’anar interioritzant, cada vegada més, tots els valors que es troben dins de la cultura de la diversitat.

Creiem, com assenyala Edgar Morin que l’educació del futur ha de ser una ensenyança fonamental i universal, centrada en la condició humana. És necessari que els éssers humans es reconeguin en la seva humanitat comú i, al mateix temps, reconeguin la diversitat cultural… L’educació del futur ha de vetllar perquè la idea d’unitat de l’espècie humana no esborri la idea de la seva diversitat i que la de la seva diversitat no esborri la de la unitat. És necessari desenvolupar la unitat, el mestissatge i la diversitat en contra de l’homogenització i el tancament[4].Es des d’aquesta idea del que ha de ser l’educació del futur des de la que volem plantejar el nostre projecte, ja que entenem que els ciutadans del futur són, ara mateix, dins de les nostres aules.

Aquestes pautes reforcen la idea i la necessitat de transmetre als i les alumnes els valors de la diversitat d’una manera adequada i des de ben petits, per aconseguir ciutadans que visquin amb naturalitat i convenciment que el món és de tots i puguin, des d’aquests valors, posar els seu petit gra en la transformació d’una societat cada vegada més tancada i més poc oberta a allò que és diferent, en una societat més lliure, cohesionada i, en definitiva, on tots els seus ciutadans puguin ser feliços; així, compartim les paraules de López Melero, el que volem és construir una nova cultura que conegui, comprengui i respecti cada èsser humà com és i no com ens agradaria que fos, ja que el més bonic que existeis en l’èsser humà és la diferència entre ells[5]

INRUTAS, CONTE SOBRE LA PARTICIPACIÓ: “L’infant ha de ser educat en un esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal, i amb plena consciència que ha de consagrar les seves aptituds i energies al servei dels seus semblants”.[6]

Com a ciutadans dels món pensem que els nostres alumnes han d’apropar-se d’una manera transversal i vivencial als valors que sorgeixen de la democràcia participativa. Som conscients de què, aquest petit projecte és una eina més per reflexionar sobre aquest valors i que en el quotidià i en les diferents experiències personals i escolars dels nostres alumnes i de la resta de la comunitat educativa anirà construint-se una nova manera de ser persona i ciutadà.

Entenem que l’educació en els valors democràtics s’ha de fer també a través d’altres instàncies com la família, el grup de joc, els medis de comunicació, … així com des de l’entorn escolar ajudant als alumnes a assumir els valors de la participació, la responsabilitat, el saber perdonar i demanar perdó, treballar des del diàleg, valorar la pau i saber que s’ha de construir cada dia, assumir allò que és diferent, apreciar el pluralisme,…[7] La nostra tasca ha de estar en sintonia amb tots els espais on ens formem i convivim cada dia com l’escola, la família, la comunitat,… i hem de fer un esforç per treballar des d’un enfoc sistèmic que permeti als nens i nens desenvolupar capacitats i habilitats per viure en harmonia amb el seu ésser individual i en solidaritat i respecte amb l’entorn[8].

Des de la nostra reflexió sobre la necessitat de desenvolupar aquest projecte ens trobem amb les paraules de Claudio  Naranjo[9] que assenyala: no podem aspirar a una vertadera democràcia sense una educació adequada, en la que es cultivi el sentiment comunitari i s’ajudi a les persones a fer-se lliures i autònomes: una educació que ens porti cap a una sana relació amb l’entorn interpersonal i un sentiment comunitari. Pensem, com afirma aquest autor, que podem fer alguna cosa per què la situació del nostre món sigui diferent en el futur i és educar als nens i nenes de tal manera que puguin escollir crear un món millor.  

            TOLETAC, CONTE SOBRE LA TOLERÀNCIA: “L’educació és el mitjà més eficaç de prevenir la intolerància”.[10]

La Tolerància té moltes definicions i matisos, i entesa d’una manera limitada ens pot portar a justificar accions i pensaments intolerants. Entendrem aquest valor tal i com el va definir la UNESCO l’any 1995: La tolerància consisteix en el respecte, l’acceptació i l’estima de la rica diversitat de les cultures del nostre món, de les nostres formes d’expressió i mitjos de ser humans. La fomenten el coneixement, l’actitud d’obertura, la comunicació i la llibertat de pensament, de consciència i de religió. La tolerància consisteix en l’harmonia en la diferència. No només és un deure moral, sinó a més una exigència política i jurídica. La tolerància, la virtut que fa possible la pau, contribuïex a substituir la cultura de guerra per la cultura de pau. [11]

En el nostre món actual, ajudar els i les nostres alumnes a entendre el valor de la tolerància i proporcionar-lis espais de reflexió i diàleg on poder començar a posar en pràctica actituds tolerants amb ells mateixos i la resta de persones és una tasca que considerem esencial, ja que els ajudarà a crèixer com a individus i a poder viure i conviure en la nostra societat diversa, canviant i plural. Som conscients de què, aquest petit projecte és una eina més per reflexionar sobre aquest valor i que en el quotidià i en les diferents experiències personals i escolars dels nostres alumnes i de la resta de la comunitat educativa anirà construint-se una nova manera de ser persona i ciutadà.

L’apropament a la tolerància ens apropa també a la necessitat de treballar la comprensió, tal com afirma Morin, la comprensió és alhora mig i fi de la comunicació humana. El planeta necessita comprensions mútues en tots els sentits. Donada la importància de l’educació en la comprensió a tots els nivells educatius i en totes les edats, el desenvolupament de la comprensió necessita una reforma planetària de les mentalitats ; aquesta ha de ser la labor de l’educació del futur.[12] Nosaltres volem continuar treballant des d’aquest projecte i des del nostre projecte educatiu, donant eines als nostres alumnes perquè desenvolupin i facin crèixer la seva comprensió i de la mateixa manera nosaltres també volem seguir aprenent i reaprenent cada dia la comprensió i la tolerància, per tal de que les nostres propostes siguin realment propostes que ajudin a fer dels nostres alumnes i de nosaltres mateixos ciutadans d’un món més habitable. 


[1] Departament  d’Educació (2005). Caixa d’eines 01. llengua, interculturalitat i cohesió social. Recull d’eines teòriques. Generalitat de Catalunya.[2] Idem 1

[3] Piquè Simon, B. El tractament de la diversitat  a l’educació primària.

  http://esc3-12.pangea.org/Documents/TE23_BPique.rtf

[4] Morin, E.(2001) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona. Paidós

[5] VVAA (2001). Apoyos digitales para repensar
la Educació Especial. Barcelona. EUB. Octaedro.

[6] Nacions Unides, 1959, declaració dels drets dels infants. Principi 10

[7]  Ramírez, M. Educar para la libertad. Article publicat a El País, el 25 juny 2006

[8] Herrera Hernández, L. Unidad de investigación Proyectos. Fundación Comparte

[9] Naranjo, C. Cambiar la Educación para Cambiar el Mundo. Vitoria-Gastreiz 2004. Ed. La Llave –D.H.

[10] UNESCO, 1995, Declaració de Principis sobre la Tolerància. Article 4.1

[11]UNESCO, 1995, Declaració de Principis sobre la Tolerància. Article 1

[12] Morin, E.(2001) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona. Paidós

3 thoughts on “Benvinguts i Benvingudes!!

 1. Francesc

  Hola,sóc el Francesc i sóc un nen de la classe de 5eB i m’ha agradat molt el conte de “Tolteca”.
  Amb aquest conte he après varies lliçons pero la més destacada és:
  Viu la vida positivament sempre.

 2. Guillem i Alvaro

  som el Guillem i el Alvaro i volem dir que tolteca es una pagina ben xula , ensenya molt i podeu veure vídeos que ensenyen la tolerància. Un vídeo és d’un cec que no li deixen pujar a un autocar, al final li deixen .

 3. Ricard I Borja

  Aquestes son unes de les idees per ser tolerant:

  -No mentirte a tu mateix.

  -No fer el buit a la gent que t’envolta.

  -No maltractar ni contaminar la natura.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà