Presentació tasca col·lectiva – L’OBSERVACIÓ entre IGUALS

L’observació entre iguals ha de servir per millorar la pròpia pràctica professional. Com succeeix en la coavaluació entre alumnes, també els docents sovint reconeixem millor els nostres punts forts i febles, a partir d’identificar-los en les pràctiques dels altres.

Aquest vídeo de la Begoña de la Iglesia i Maria Rosa Rosselló (UIB) sobre l’observació entre iguals pretén introduir-nos en aquesta pràctica i anticipar-nos els excel·lents beneficis que comporta dur-la a terme.

 

Passem el poder de l’avaluació als aprenents – Reflexions pròpies de la ZER

Tasca Individual (1r i 2n pas de la cronologia)

Hem elaborat un buidatge sobre les reflexions que han fet els diferents cicles de la ZER sobre les preguntes relacionades amb la revisió, redefinició i seguiment dels
objectius d’aprenentatge (tasca individual, sessió 1); així com idees sobre com ha de ser un aprenentatge competencial.

N’hem resumit el buidatge en aquest vídeo: