Matemàtiques

ACTIVITATS MÓN

En aquesta web trobareu diferents activitats per repassar continguts. Heu de seleccionar el quadern 5 o 6 i escolliu l’activitat.

Activitats del quadern 5:

 1. Piràmides de números naturals
 2. Fraccions de la unitat
 3. Fraccions equivalents
 4. Nombres decimals
 5. Divisions
 6. Triangles
 7. Càlcul d’àrees
 8. Comptar possibilitats

Activitats del quadern 6:

 1. Múltiples d’un nombre
 2. Divisors d’un nombre
 3. Nombres primers i compostos
 4. Fracció d’una quantitat
 5. Nombres decimals
 6. Percentatges
 7. Nusos, superfícies i línies
 8. Coordenades d’un punt
Go to Top