Excursió al Parc

Els éssers vius

Ciències Naturals per a l’alumnat de 5º de primària

El nostre planeta està conforma per éssers vius i éssers inerts.Si bé,presenten característiques molt diferents,els dos grups son fonamentals per al funcionament de la vida a la Terra.

A diferencia dels éssers vius,que es caracteritzen per naixer,nutrirse,relacionarse,reproduirse i morir,els éssers inerts poden no cumplir ninguna de les funcions vitals dels éssers vius.

En la Natura existeixen éssers vius com les persones,els animals i les plantes i éssers inerts com les roques,l’aire, el vent.

Realitzem una excurssió per el Parc que hi ha més a prop al cole.Hem observat tots els objectes amb els que ens creuavem i hem anant comentant si eren éssers vius o inerts.

seres vivos

Éssers vius / Éssers inerts

MIREU AQUEST POWER POINT PER SABER MÉS !!!!!!!!!!!!!!

Què és un ésser viu? Com podríem definir el què és un ésser viu? Quines característiques són les que ens fan diferenciar un ésser viu d’un inert o no viu?

És complexa la resposta que cal donar. Perquè no hi ha diferència a nivell de “matèria prima”…

Un ésser viu i un inert comparteixen la matèria primera, però l’organització d’aquesta matèria sí és diferent.

 

Coneixement del medi unitat 1 essers vius i essers inerts