Distribució de les unitats

Aquesta és la distribució per nivells de les unitats de programació que trobareu en aquest bloc.

Les qualitats físiques

Conèixer quines són les qualitats físiques bàsiques i els beneficis que té la seva millora en la vida quotidiana.

Unitat
CS HMQFB Millorem QFB
(més…)

Els Jocs Olímpics

A partir de la motivació que suposen els Jocs Olímpics, es treballen diferents proves atlètiques.

Unitat

CS HMQFB Jocs Olímpics

(més…)

Fem malabars

Treball de coordinació òcul-manual a partir de la motivació que suposa la realització de malabars.

Unitat

CS HMQFB Malabars

 

Jocs de lluita

Unitat en la que treballem el respecte i el control de la força a partir d’activitats de lluita.

Unitat

CS HMQFB Jocs de lluita

Activitats gimnàstiques

Unitat on es desenvolupa un treball progressiu i adaptat a cada alumne per l’adquisició de diferents habilitats gimnàstiques.

Unitat
CS HMQFB Activitats gimnàstiques
(més…)

Jocs del món

Unitat per treballar la multiculturalitat a les sessions d’Educació Física fent un viatge lúdic pel món.

Unitat

CS J jocs del mon

Jocs cooperatius i per la pau

Unitat destinada a gaudir del joc a partir de la col·laboració i l’assoliment d’objectius comuns.

Unitat
CS J Jocs cooperatius per la pau

Jocs alternatius

Amb aquesta unitat treballarem diferents aspectes comuns a molts esports (colpejos, conduccions, llaçaments, recepcions…) a partir de material alternatiu.

CS J jocs alternatius

Hoquei

Unitat on adaptem les diferents modalitats de hoquei per la seva pràctica a l’escola.

Unitat
CS J Hoquei