LES INTERJECCIONS

La interjecció és una categoria gramatical que conté paraules que denoten estats d’ànim. Són expressions invariables, sovint provinents d’una onomatopeia. Per exemple tenim uf!, ai! oh!, sooo! apa! ecss!, ep!, ui!, uix! au!

AIOHHHUFF

 

Publicat dins de LES INTERJECCIONS | Deixa un comentari

ELS PRONOMS

Els pronoms ens permeten substituir els noms, adjectius i fins i tot una oració!!! Cliqueu el títol i tindreu els pronoms més importants… no us espanteu que no els estudiarem tots aquest curs!!!

Si cliques la següent paraula veuràs els més importants:

Els pronoms

Si cliqueu la fotografia podreu practicar amb unes activitats molt divertides.

foto pronoms

 

Publicat dins de ELS PRONOMS | Deixa un comentari

ELS ADVERBIS

Els adverbis són paraules invaribles que ens permeten expressar nocions de lloc, temps, mode… Els més importants són:

De manera · com, bé, així, a poc a poc, de pressa, arran, sobretot, de mica en mica.
· Formats per adjectiu en femení + -ment: malament, sàviament, lleument, comunament, difícilment, contínuament, etc.
De lloc on, aquí, allà, ençà, (a) dalt, (a) prop, lluny, enllà, pertot, enlloc, avall.
De temps ara, quan, després, demà, ahir, avui, sovint, de tant en tant, enguany, suara.
De quantitat molt, poc, massa, gaire, força, qui-sap-lo, prou, que, gens, tant, tan.
D’afirmació sí, prou, també, àdhuc, així mateix, sens dubte, i tant, de debò, ben segur.
De negació no, tampoc, no […] pas, i ara!, de cap manera.
De dubte potser, tal vegada, tal volta, a la millor, si molt convé, qui sap, per ventura.

Com veieu podem estar a prop de la terra o lluny de la terra.

Clica la fotografia i podràs practicar activitats divertides referents a l’adverbi.

adverbis 2

Publicat dins de ELS ADVERBIS | Deixa un comentari

LES PREPOSICIONS I LES CONJUNCIONS

Les preposicions ens permeten enllaçar paraules i sintagmes.

Febles(sense accent tònic) a, amb, de, en, per, per a.
Fortes(amb accent tònic) cap a, contra, des de, entre, fins (a), malgrat, pro, segons, sense, ultra, vers, envers, devers.
Altres(procedents d’adverbis, gerundis o participis) a causa de, a favor de, a còpia de, a força de, a mitjan, a partir de, a través de, abans de, al costat de, arran de, dalt (de), damunt (de), darrere (de), davant (de), després de, dins/dintre (de), durant, en comptes de, enfront de, enmig de, entorn de, excepte, fora de, llevat (de), lluny de, mitjançant, per mitjà de, (a) prop de, quant a, sobre (de), sota (de), tocant a, tret (de), (a la) vora (de), etc.

Les conjuncions ens permeten enllaçar sintagmes i oracions.

Copulatives i [mai e], ni.
Disjuntives o [mai u], o bé, o si no.
Adversatives però, ara, ara bé, tanmateix, sinó, sinó que, amb tot, no obstant això, això no obstant, en canvi, ans, mes.
Distributives ara… ara, adés… adés, ara… adés, sia… sia, sia… o, no solament… sinó també, que… que, ni… ni, o… o, mig… mig.
Il·latives doncs, per tant, per consegüent, així (és que).
Continuatives doncs, (i) encara, a més, demés, encara més, d’altra banda, així mateix, …i tot, altrament.
Publicat dins de ELS DETERMINANTS, LES PREPOSICIONS I LES CONJUNCIONS | Deixa un comentari

L’ADJECTIU

Què faríem sense els adjectius? Com podríem dir als nostres amics que són simpàtics, alegres, divertits, obedients…. Si cliques la paraula “L’ADJECTIU”  tindràs tota la informació necessària d’aquesta categoria lèxica.

I ara us proposem una activitat. Quants adjectius se us acudeixen d’aquests cantants? Els coneixeu?

ONE DIRECTIONimages

Publicat dins de ELS ADJECTIUS, ELS DETERMINANTS | Deixa un comentari

ELS DETERMINANTS

ELS DETERMINANTS

ELS DETERMINANTS

Clica en el títol i veuràs les classes de determinants.

Clica en la foto i podràs fer activitats interactives.

Publicat dins de ELS DETERMINANTS | Deixa un comentari

ELS VERBS

Els verbs són paraules que expressent accions o estats. Cada verb té diferents formes, el conjunt de les quals és la seva conjugació. La forma que utilitzam per anomenar el verb és l’infinitiu. * Cada forma verbal consta d’arrel i desinència. L’arrel és la part invariable i expressa el significat del verb. La desinència és la part variable que ens pot indicar la persona, el nombre, el temps i el mode.

Clica la imatge i descobriràs un munt d'activitats relacionades amb els verbs

Clica la imatge i descobriràs un munt d’activitats relacionades amb els verbs

Cliqueu la fotografia i podreu fer unes activitats divertides relacionades amb els verbs.

Publicat dins de ELS VERBS | Deixa un comentari

ELS TIPUS DE SUBSTANTIU

bebe-ojos-grandes-azules

Cliqueu la foto i podreu veure els tipus de substantius.

Publicat dins de EL SUBSTANTIU, LES CATEGORIES LÈXIQUES | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

EL SUBSTANTIU: GÈNERE I NOMBRE

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SPxOmvwRQZU[/youtube]

Publicat dins de EL SUBSTANTIU, LES CATEGORIES LÈXIQUES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

LES NOU CATEGORIES LÈXIQUES

slide-1-728

La morfologia catalana estudia la forma de les paraules: gènere, nombre… i es basa en 9 categories gramaticals:

1. Subtantiu

2. Adjectiu

3. Verb

4. Determinants

5. Interjeccions

6. Adverbis

7. Pronoms

8. Preposicions

9. Conjuncions

 

 

 

Publicat dins de LES CATEGORIES LÈXIQUES | Etiquetat com a | Deixa un comentari