Mostra tots els articles de JUAN MARTIN GOÑI MARTINEZ

AULA D’ACOLLIDA

El curs 17-18 tornem a obrir l’aula d’acollida!

L’aula d’acollida és el recurs específicament dissenyat per atendre els alumnes nouvinguts en el moment de la seva incorporació al sistema educatiu a Catalunya.

La seva funció és proporcionar als alumnes la competència comunicativa inicial necessària per relacionar-se en l’àmbit escolar i, posteriorment, per assolir el llenguatge acadèmic. A més, també atén els aspectes emocionals, relacionals i d’integració social i escolar que són igualment indispensables per garantir l’èxit acadèmic i la integració de l’alumnat nouvingut.

Una de les primeres activitats que hem realitzat ha estat fer la nostra presentació indicant la nostra procedència en un mapa del món.

Ara tothom ja sap qui som i d’on venim!