Feu col·laborativament un text instructiu

Vés als nostres documents de google i redacta amb els companys amb qui te l’he comportit el compartit el text “Com es juga a…”.

Es tracta que doneu, ben ordenades, numerades i clares, les instruccions per a jugar al joc que decidiu. Quan les redacteu, convé que cada un de vosaltres escriviu amb un color diferent i que al capdamunt del text poseu el nom i el primer cognom de cada un amb el color que cadascú faci servir. Poseu-hi també el vostre grup classe.

https://docs.google.com/a/iesterrassa.cat/document/d/1PuiPoRCHIRCPcCWOuvYl1PciNtlGYolEfqoCpdhbFxo/edit#