màquines hidràuliques

Feu-me una anàlisi senzill de l’evolució de les màquines hidràuliques. Des de l’inici més primitiu d’aprofitament de l’energia hidràulica fins a l’actualitat

One thought on “màquines hidràuliques

  1. asobrin1 Post author

    Sobre el rendiment de les màquines hidràuliques, s’ha de dir que és molt pobre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *