EXERCICIS COMPLEMENTARIS RESISTORS I MIXTES DE CC

Us adjunto algun exercici més de càlcul de la resistència total d’un circuit, i de càlcul dels paràmetres de la llei d’Ohm (tensió, corrent i resistència) i potència de circuits alimentats amb una font de tensió contínua.

Recomanable fer-los per practicar una mica més, sobretot els d’agrupament de resistències.