El treball de recerca: fem el camí junts

Com sabeu ja els de primer, a finals d’aquest curs heu de triar el tema per fer el vostre treball de recerca (TR) de Batxillerat. Aquest treball el presentareu el proper mes de gener, però ja des d’ara he pensat que estaria bé començar a recollir fonts fiables que podreu fer servir. En primer lloc, jo mateixa us he deixat alguns links d’interès en aquest blog.

A més a més, com a treball en grup, i durant un mes, vull que cerqueu vosaltres bibliografia i webgrafia interessant i la poseu en comú. Com ho fareu? Doncs amb SymbalooEDU, una aplicació d’allò més interessant pels qui encara no la coneixeu. El que heu de fer exactament és, primer de forma individual, buscar pàgines web fiables i útils que podreu fer servir pel TR. Després, aneu a Symbaloo, us doneu d’alta gratuïtament, i feu servir aquesta eina per recollir els enllaços d’interès, ordenar-los i preparar-los per poder-los compartir. Finalment, amb el meu vistiplau, els compartireu per augmentar la informació que cadascú tenia en un primer moment. Si tot surt bé, després de l’avaluació (que valdrà un 20% de la nota trimestral), ho embedirem en aquest blog.

Dubtes???

I pels qui us pregunteu per la finalitat d’aquesta tasca aquí us deixo la fitxa:

Nom de l’activitat: Enllaçats pel Treball de Recerca.
Àrea/Matèria/Nivell: Arts Escèniques. 1r Batxillerat.
Descripció de l’activitat: Fent un ús correcte de l’eina SymbalooEDU, el grup-classe cerca pàgines web útils pel seu treball de recerca de Batxillerat i les posa en comú.
Organització de l’alumnat: En un primer moment, individual. En segon lloc, grup-classe.
Recursos necessaris per dur-la a terme: Ordinador i connexió a Internet.
Criteris d’avaluació: Es valoraran l’esforç en la recerca i la tria de links, l’adquisició de noves competències digitals i la capacitat de treball en equip.
Autoria i/o referència web: Institut Baldiri Guilera (El Prat de Llobregat).
Dimensions i competències digitals que es treballen: Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball; col.laboració. En concret, tres competències: a) Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. b) Tractar la informació mitjançant aplicacions digitals per a la construcció de nou coneixement personal. c) Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col.laboratiu.