Materials del Departament d’Ensenyament corresponents a 500 hores de formació ACTIC.

Què és l’ACTIC ?

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Per mitjà de l’ACTIC , la persona titular pot acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació. Per competència s’entén la combinació de coneixements, habilitats i actituds que permeten a la persona assolir objectius concrets en situacions reals amb eficàcia i eficiència.

Els continguts de l’ACTIC incorporen una perspectiva global sobre la societat del coneixement i sobre les bones pràctiques, el civisme i la cultura digital.

L’ACTIC es va obrir a la ciutadania novembre de 2009.

Té certificació ?

El model d’acreditació es compon de  3 nivells de certificació:

Dins d’aquest marc és lògic, doncs, entendre la competència digital com una competència bàsica per a la persona, ja que podrà ser útil en diversos contextos i es posarà en joc per resoldre diferents situacions, ja siguin en l’àmbit professional, personal o social.

Com a trets característics de l’ACTIC, podem esmentar els següents:

 • Avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en l’ús de productes informàtics concrets (dispositius, programari…).
 • Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la cultura digital i les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, l’ergonomia, el medi ambient, el respecte als drets i el treball de les altres persones).
 • Considera les tecnologies de la informació i la comunicació no estrictament com a tecnologies, sinó en el vessant de comunicació, informació i societat en xarxa.
 • Entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant.

Com a conclusió, definim “competència digital” com una competència que comporta l’ús segur i crític de les tecnologies de la societat de la informació per al treball, l’oci i la comunicació. Una competència que ha de permetre un bon ús de l’ordinador i altres dispositius per obtenir, avaluar, emmagatzemar, produir, presentar i intercanviar informació, així com per comunicar-se i participar en xarxes de col·laboració a través d’Internet.

Informació més destacada de forma resumida:

Material formatiu elaborat pel Departament d’Ensenyament:

Aquest material, de moment, i segons la mateixa plana de l’ACTIC de la Generalitat, és l’únic material formatiu complet en els seus 3 nivells publicat amb licència Creative Commons. Aquest material en l’actualitat s’està oferint com a formació del PAS, en modalitat telemàtica. Tot i que no estigui obert en la seva participació formativa a docents, el seu material formatiu està esglaonat per nivells en cada una de les competències que tracta. Degut a l’amplitud i detall dels seus tutorials, creiem convenient que tingueu una idea clara de tot el que podeu trobar, per si creieu que hi ha algun tema sobre el que practicar amb els tutorials. Considereu que, si passem per la traductora en hores tots aquests materials en hores de formació telemàtica, sobrepassem les 500 hores formatives, doncs cada curs correspon a 25 hores telemàtiques en un entorn Odissea. Aquesta formació és independent a les proves que acrediten el certificat, però prepara per a les mateixes. Per si no teniu prou amb els enllaços de cada un dels cursos, penseu que teniu , de cada un d’ells, TOT el material en format ZIP i PDF disponible per a treballar fora de línia.

A.- NIVELL BÀSIC

C1n1.- Cultura, participació i civisme digital

 • mòdul 1: Possibilitats de les TIC i Internet
 • mòdul 2: Avaluació de la informació d’Internet
 • mòdul 3: Gestions, tràmits i compres en línia
 • mòdul 4: Eines col·laboratives
 • mòdul 5: Hàbits d’ergonomia, salut i medi ambient
 • mòdul 6: Seguretat de la informació

C2n1.- Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu

C3n1.- Navegació, cerca i comunicació en el món digital

C4n1-  Tractament de la informació escrita

Aquest nivell es desenvolupa per igual per a MS Office  97 / 2003, Open Office i Google Docs

C5n1.- Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

 • Mòdul 1: Introducció al tractament d’imatges
 • Mòdul 2: Captació d’imatges
 • Mòdul 3: Introducció als fitxers sonors
 • Mòdul 4: Introducció als fitxers de vídeo
 • Mòdul 5: Introducció al programari per a la creació de CDs i DVDs

C6n1.- Tractament de la informació numèrica

Aquest nivell es desenvolupa per igual per a MS Office  97 / 2003, Open Office i Google Docs

B.- NIVELL MITJÀ

C1n2.- Cultura, participació i civisme digital

 • mòdul 1: Recursos informatius i participatius de les TIC i Internet
 • mòdul 2: Possibilitats laborals de les TIC i Internet
 • mòdul 3: Tràmits administratius
 • mòdul 4: La signatura digital
 • mòdul 5: Eines col·laboratives avançades
 • mòdul 6: “Multi-user vitual environment” (MUVE)
 • mòdul 7: La sindicació de continguts: RSS
 • mòdul 8: Mecanismes i mitjans d’accés a Internet
 • mòdul 9: Drets i deures dels internautes

C2n2.- Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu

C3n2.- Navegació, cerca i comunicació en el món digital.

C4n2.- Tractament de la informació escrita

Aquest nivell es desenvolupa per igual per a MS Office  97 / 2003, Open Office i Google Docs

C5n2.- Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

C6n2.- Tractament de la informació numèrica

Aquest nivell es desenvolupa per igual per a MS Office  97 / 2003 , Open Office i Google docs

C7n2.- Tractament de les dades

Aquest nivell es desenvolupa per igual per a MS Office  97 / 2003 i Open Office

C8n2.- Presentació de continguts

Aquest nivell es desenvolupa per igual per a MS Office  97 / 2003Open Office i Google docs

C.- NIVELL AVANÇAT

C4n3.- Tractament de la informació escrita

C5n3.- Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

C6n3.- Tractament de la informació numèrica

 • Mòdul 1: Configuració de la finestra d’aplicació
 • Mòdul 2: Mecanismes d’importació i exportació de fitxers
 • Mòdul 3: Utilització de rangs de dades
 • Mòdul 4: Utilització de les eines avançades de format
 • Mòdul 5: Eines de seguretat d’un full
 • Mòdul 6: Vinculació d’informació entre diferents fitxers
 • Mòdul 7: Ús de plantilles
 • Mòdul 8: Funcions complexes
 • Mòdul 9: Representació de gràfiques complexes
 • Mòdul 10: Edició d’aspectes de les gràfiques
 • Mòdul 11: Manipulació de dades amb taules dinàmiques
 • Mòdul 12: Representació de diferents escenaris
 • Mòdul 13: Utilització de macros

Aquest nivell es desenvolupa per igual per a MS Office  97 / 2003Open Office i Google docs

C7n3.- Tractament de les dades

Aquest nivell es desenvolupa per igual per a MS Office  97 / 2003Open Office

C8n3.- Presentació de continguts

Aquest nivell es desenvolupa per igual per a MS Office  97 / 2003Open Office i Google docs

Direcció dels materials : Maria del Carme Salvans i Sala
Coordinació: Aurelià Martínez Carrera
Aquest article ha estat publicat en Actic, Activitats, Formació, Publicacions, TIC. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *