Dades del centre

 

GENERALITAT DE CATALUNYApati 2 004_opt

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Llar d’Infants El Tarlà
C Sant Sebastià, s/n
17006 Girona
Tel. 972 23 82 19
FAX.972 23 82 19

Mail. b7006231@xtec.cat

 

PRESENTACIÓ DEL CENTRE

El Tarlà és un centre de primer cicle d’educació infantil de titularitat pública que depèn del Departament d’Ensenyament, amb   una   capacitat   de  91 alumnes.

L’ objectiu    principal    és     ajudar   al   desenvolupament harmònic dels nostres infants en un ambient de llibertat,  seguretat i autonomia,    atenent   les seves    necessitats   bàsiques   a  nivell   motriu,   afectiu i emocional,  intel·lectual, social…   respectant els seus propis ritmes.

La   línia    metodològica   es   fonamenta en la filosofia   de l’ aprenentatge significatiu a través de l’exploració i manipulació de tot tipus de materials sobretot  naturals,   i  a  atendre   les  diferències     individuals,    partint   de situacions   de   vida   quotidiana,   rutines   diàries,   activitats,   materials  , propostes   temàtiques……. que els permet entrar en contacte amb el nostre entorn   cultural,   i   desenvolupar   les   capacitats,   habilitats i estratègies necessàries per viure en col·lectivitat.

EQUIPAMENTS

Set aules
Una aula de 0 a 1 anys  amb 7 infants
Tres aules de 1 a 2  anys amb 10 infants per aula
Tres aules de 2 a 3  anys 18 infants per aula
Cuina pròpia del centre per a les famílies que ho dessitgen.

Quatre zones d’esbarjo enjardinades de 1.700m2

Pati interior cobert per als dies de pluja.
Gimnàs: aula de psicomotricitat  i usos múltiples.

EQUIP EDUCATIU

La Llar d’Infants  El Tarlà disposa de 9 educadores i una educadora que n’exerceix les funcions de direcció.

EQUIP DE SERVEIS

El composen la cuinera, 1 aux. de cuina, 3  feineres i el conserge.