TALLER VÍDEO I SO

OBJECTIUS

•         Crear fitxers de so digital amb el programa Audacity

•         Editar vídeo amb el programa Windows Movie Maker

•         Presentar recursos didàctics per treballar el currículum amb les TAC

•         Motivar per fer servir  mitjans tecnològics en l’ensenyament –

aprenentatge de la llengua oral

Tac Reixac

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: audio video)

4 thoughts on “TALLER VÍDEO I SO

  1. Anna Solé

    Aquest és el primer pas, has treballat molt. Segur que ens encomanes les ganes i aconseguim aplicar tot el que aprendrem a la nostra tasca diària.

  2. mercè sau

    Moltes gràcies. Era una absoluta analfabeta del tema i ara ja començo a saber alguna cosa. M’esforçare per aprofitar-ho.
    Espero la seguent sessió.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *