GUIA DIDÀCTICA

TÍTOL DE LA PROGRAMACIÓ:   APRENEM A SUMAR

NIVELL AL QUAL S’ADREÇA :   PRIMER DE PRIMÀRIA

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

 • Fer servir la sèrie numèrica fins al 9.
 • Utilitzar diferents procediments de comptar per trobar el resultat d’una suma.
 • Reconèixer situacions en què aparegui la suma com a unió i establir les relacions d’equivalència
 • Reconèixer i utilitzar els signes + i = .
 • Fer sumes amb nombres d’una xifra.
 • Descompondre un nombre en dos sumands.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • Matemàtica: Sumar com a unió, comptar els elements d’un dibuix, estructura horitzontalment la suma, fer problemes d’unió i transformació, completar sèries numèriques, descompondre nombres, representar nombres a la recta numèrica.
 • Coneixement i interacció amb el món físic: conèixer la realitat observant objectes
 • Autonomia i iniciativa personal: interpretar situacions
 • Tractament de la informació i competència digital: relacionar informació expressada en diferents codis, realitzar les activitats interactives.
 • Aprendre a aprendre: verbalitzar o representar processos i reforçar els procediments de resolució.
 • Comunicació lingüística: entendre els enunciats de les activitats.
 • Artística i cultural: interpretar, traçar i acolorir dibuixos.
 • Social i ciutadana: acceptar els diferents punts de vista en el treball en grup.

CRITERIS I SISTEMES D’AVALUACIÓ.

 • Observar si coneixen i utilitzen les parelles de nombres de la suma.
 • Constatar que saben calcular sumes .
 • Veure si seqüencien nombres més petits de 9
 • Comprovar que saben distingir i expressar les posicions relatives dels elements representats en un dibuix.

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS PROSPOSADES.

Aquesta unitat didàctica es dur a terme amb el llibre de text i llibre digital , on els alumnes fan les activitats col·lectivament a la classe amb la PDI, però tots els aprenentatges es reforcen amb les activitats que es proposen seguidament.

 

NOM DIMENSIÓ COMPETÈNCIADIGITAL OBJETIUS CONTINGUTS DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
REPASSEM ELS NÚMEROS Instruments i aplicacions Utilitzar imatge i so en moviment Reconèixer els nombres fins al 10 Els nombres fins al 10 Visualització d’un vídeo on escoltem els nombres dels números i els associem a la quantitat del dibuix.
DIBUIX AMAGAT  Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball Construir nou coneixement personal amb suport digital Reconèixer la seqüència numérica Els nombres fins al 26 Joc on s’ha de fer la seqüència numèrica correcta per descobrir el dibuix amagat
SIGNE DE LA SUMA Instruments i aplicacions Utilitzar una imatge Reconèixer el signe de la suma El signe Visualitzar el signe de la suma i després pintar-lo en un full en blanc de la PDI
A SUMAR  Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball Construir nou coneixement personal amb suport digital Fer sumes La suma horitzontal amb nombres d’una xifra Joc on el personatge . un pingüí, pensa el gust del gelat que vol amb una suma. Han de fer el càlcul ,resoldre de manera correcta i prémer el nombre correcte.
SEGUEIX PRACTICANT LA SUMA  Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball Construir nou coneixement personal amb suport digital Fer sumes La suma vertical amb nombres d’una xifra Joc on el personatge va pujant el gratacel en funció de si es correcta o no la operació
ACTIVITAT AMB PDI Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball Construir nou coneixement personal amb suport digital Reconèixer els nombres.Fer sumes Relació de nombres amb quantitat i so.Col·locar objectes segons la quantitat indicada .Fer sumes Activitat de PDI on es presenten els nombres, el seu nom relacionat amb la quantitat.Practica de la suma.
COMPLETAR AMB EL NÚMERO CORRECTE Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball Construir nou coneixement personal amb suport digital Reconèixer la seqüència numèrica Completar amb el número que falta . Joc on un dels micos que hi ha a l’arbre ens pregunta quin número falta.
SUMES EN MOVIMENT Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball Construir nou coneixement personal amb suport digital Fer sumes La suma horitzontal amb nombres d’una xifra Joc de diferents nivells on hem de buscar el resultat de la suma en els animals que neden pel fons del mar.

EDUCACIÓ INCLUSIVA

 • Realitzar les activitats individuals del llibre de text al ritme de cadascú.
 • Reforçar individualment als nens amb dificultats
 • Treballar en petit grup o en parelles les activitats de la PDI

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *