Aquest és un bloc de caràcter educatiu que pretén ser una forma més ràpida de publicar missatges que no necessiten aparèixer directament a studies.cat, i tractar també altres temàtiques.

Els continguts que es mostren en aquest bloc són de caire més personal i relaxat. Aquí no es publicaran materials ni recursos per se, sinó que tindrà un format força diferent al del lloc web principal: servirà com a diari d’aprenentatge personal i com a font d’activitats i projectes en anglès i eines TIC.