Tag Archives: Flora

La fauna i la flora

arbol_humano

Fauna i flora de L’H0spitalet de Llobregat

Classificació dels arbres                          

Fitxes d’Animals              

Anem a conèixer més a prop les principals especies vegetals i animals que tenim a l’Hospitalet de Llobregat.

Es tracta d’estudiar per poder comprendre, i sobretot respectar, les plantes i els arbres que embelleixen la nostra vida quotidiana.

La majoria són originaries de la conca mediterrània, o bé hi han estat adaptats.

 A l’Hospitalet es poden trobar per exemple: El romaní, L’olivera, la palmera datilera, la magnòlia, el xiprer, El pi pinyoner, El margalló, La tipuana, El llorer, el pruner, el nesprer, el garrofer, la xicranda, arbre de l’amor i el ficus, entre altres.

 A l’institut i a Can Boixeres trobareu moltes mostres.

 Escull tres arbres i tres arbust i fer la següent fitxa. (afegir una foto).

 

Foto 

Nom: Científic:

            Català:

            Castellà:

            Anglès:

 Localització: (carrer, plaça, parc…)

 Característiques i hàbitat: (fulles, tronc, alçada, flors …)

 Com tenir-ne cura:

 Curiositats: (utilitats, propietats, històries…)