Daily Archives: 7 novembre 2009

Un ós sense pèl

DOLORES: Den mystiske sykdommen rammer brillebjørner over hele verden.
 
Dolors, una femella d’ós amb ulleres, també conegut com ós andí, ha perdut tot el pèl del seu cos al zoo de Leipzig, Alemanya. Totes les femelles d’aquesta espècie d’ós del zoològic han perdut els cabells CAUSA DE UNA estranya malaltia que  podria ser degut a un defecte genètic. Els animals no mostren més símptomes que la Pèrdua del cabell i la picor a la pell.