Daily Archives: 28 setembre 2008

MINERALS

cuarzo902.jpg  

 Què és un mineral? Per tal de poder definir un material com a mineral, ha de complir tres condicions:

– El seu origen ha de ser natural.
– Ha de tenir una composició química única.
– Pot ser un element o un compost.
– S’ha de trobar en estat sòlid.

Hi ha molts minerals diferents, i per tant cadascun té les seves propietats, com ara la densitat, el color, la duresa, la lluentor, la forma, etc.

 Minerals

ROQUES

2578773057_64a48f70f4_o.jpg 

Què és una roca? Una roca és un agregat natural de diversos minerals.
Per exemple el granit és una roca que conté tres minerals: quars, feldespat i mica.

Les roques por el seu origen es classifiquen en:

Sedimentàries: Provenen de sediment i es classifiquen en: Detritíques, Quimíques i Orgàniques Segons l’origen dels sediments.

Magmatiques: Es formen per la consolidatció de magma i segons el lloc on el magma s’ha refredat i solidificat, poden ser plutòniques o intrusives, efusives, o filonianes.

Metamorfiques: Es formen per transformació d’altres roques, es distengueixen dos tipos, metamorfisme de contacte i metamorfisme regional.

Roques 

Volcans  

Metamorfisme

Els sediments i les roques