Daily Archives: 28 novembre 2007

SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR

Programa de mediació escolar

Si vols solucionar els conflictes dialogant…

Si vols contribuir activament a crear un clima positiu en el centre…

Si desitges donar una resposta creativa als conflictes…

Si t’interessa potenciar les teves competències socials…

Si t’atreveixes a afrontar amb optimisme les dificultats…

Si la injustícia no t’és indiferent…

Tria la mediació!

Pot ser un bon começament

Procediment a seguir:

Comunica al teu tutor o tutora que vols iniciar una mediació.

Tenim nou equips , formats per un professor/a i un alumne/a.

Responsables del programa de Mediació:

Carme Alzaga, Yolanda Ovejas i Carmen Ramos.

Tenim un conflicte

Trobem-nos

Parlem-ne

Què tenim entre mans?

Fem propostes

Posem-nos d’acord

Afavorim el diàleg i la negociació per resoldre els nostres conflictes

Què fam els mediadors?

Acullen les persones en conflicte.

Escolten activament i centren el procés en la transformació del conflicte.

Promouen la comprensió mútua.

No jutgen.

Ajuden a trobar solucions