El llenguatge cinematogràfic

Ja fa dies que estem treballant sobre el cinema. Ara en aquesta entrada del bloc ho farem sobre el llenguatge cinematogràfic.

Com ho farem ?

Us ajuntareu per parelles. Cada grup de dos escull una eina per expressar-se amb el llenguatge cinematogràfic: el moviment, l’angle, el so, el color (pot ser per unes tres parelles la tria de colors diferents),la il.luminació, la composició, l’estructura, el muntatge…Un cop escollit crearà un pòster ,on hi ha de constar el vostre nom, l’eina que heu escollit i la informació pertinent. Una eina ja escollida no es pot tornar a triar (tret dels colors que ha de ser diferents i màxim tres grups)

Per dur a terme les tasques us donaré a classe la contrassenya per accedir  i ampliar la informació del pòster. Si no cal la contrassenya ja us ho diré. Finalment he decidit que ara per ara no cal la contrassenya.

En el pòster hi ha de constar:1-l’eina del llenguatge cinematogràfic, 2-per a què serveix, 3-algúns exemples extrets de you tube o d’imatges de Creative Commons.Recordeu que heu d’indicar la font de la imatge.

No oblideu posar els  noms de qui ha fet la feina.

AVALUACIÓ
Aquest treball valdrà 3 punts de la nota d’aquest apartat.
Rúbrica

Valoració Poc acurat(0,25) Regular(0,50) Bé(0,75) Molt bé(1)
Informació Hi ha poca o molt poca informació. Hi ha quasi tota la informació necessaria . Hi ha tota la informació necessària. Hi ha tota la informació necessària i s’ha ampliat a extra.
Multimèdia Les imatges no són gaire adhients a l’aspecte tractat. Imatges correctes. Aspecte atractiu. Aspecte molt atractiu
Correcció Hi ha errors de concepte i  faltes d’ortografia. Hi ha un error i alguna falta d’ortografia. No hi ha cap error de concepte i una o dues faltes d’ortografia. No hi ha cap error.
Autoavaluació

Per a l’Autoavaluació només cal que et marquis una casella segons creguis que has treballat: poc, regular, bé o molt bé.

Al fer aquesta feina  col.laborativa  estem treballant la competència digital  en les següents  dimensions:

Instruments i aplicacions:

2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.

Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball

4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.

5. Tractar la informació mitjançant aplicacions digitals per a la construcció de nou coneixement personal.

Comunicació interpersonal i col·laboració

7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.

Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital

11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat, i d’identitat digital.

 Matèria:Llengua Catalana, 4t ESO                                                                        INS Rubió i Ors de L’H

BENVINGUDA AL BLOC

Tree
Imatge: Jeremy Walker

Benvingut tothom en aquest bloc!

Espero que poguem fer una bona feina.

En aquest bloc treballarem la  selecció de material en llengua catalana sobre el cinema, la comprensió adequada i sobretot l’expressió escrita. A través de la història del cinema           ( deturant-nos en especial en el català) i les seves tècniques expressives acabarem per reconèixer alguns gran cineastes.

Posem-nos-hi!