Projecte

Som arTICtes! és un projecte visual i plàstic que pretén acostar als més petits i petites al món de l’art a partir d’activitats que trobaran a la xarxa relacionades amb diferents artistes.

La incorporació de les noves tecnologies a les activitats visuals i plàstiques no hauria de substituir l’experimentació i la manipulació amb materials i eines reals, però si cal contemplar-les com un mitjà d’expressió i informació més a l’escola d’avui.

Les propostes que trobareu poden servir per introduir o ampliar el treball sobre els artistes i les tècniques pictòriques. Totes elles permeten jugar i experimentar directament connectats a internet, són jocs on-line. Parteixen sempre d’una activitat oberta, seguida per altres més concretes que us convido a ampliar  i compartir amb les vostres experiències a través dels comentaris.

La majoria d’aplicacions es poden portar a terme amb alumnes de P5 en endavant. Algunes d’elles es poden introduir abans, tot dependrà del nivell maduratiu dels nens i nenes i dels temes o projectes treballats. Cada una d’elles es pot utilitzar per separat, en el moment que convingui, ja sigui perquè es treballa un/a artista, una tècnica o un estil concret. El que es tracta és d’incorporar a l’escola recursos didàctics que tenim a la xarxa i que també es poden continuar utilitzant des de casa. A l’apartat “algunes activitats més” hi trobareu més propostes a fer amb l’aplicació presentada o amb altres relacionades amb l’artista, com vídeos, jclics, jocs, … tots ells sense necessitat d’instal·lació a l’ordinador.

Les àrees curriculars on se centra el projecte són, a infantil, l’àrea de comunicació i llenguatges i, a primària, l’àrea d’educació artística. El plantejament de les activitats i els objectius del projecte porten a un treball interdisciplinari on intervenen la resta d’àrees i llenguatges. És important no deixar que les activitats es converteixin en tan sols una experimentació individual sense intervenció per part de la mestra o el mestre, és convenient fer propostes, preguntes, plantejar problemes, … que provoquin la interelació de conceptes i aprenentatges i que donin peu a noves creacions, individuals o en equip.