Activitats d’Eficàcia Lectora

Activitats d’Eficàcia Lectora

Clica aquí
Velocitat i comprensió lectora cicle mitjà i cicle superior
Clica aquí
Quadern virtual 3 de comprensió lectora
Clica aquí
Quadern virtual 2 de comprensió lectora
Clica aquí
Lectura eficaç
 Clica aquí
Entrena’t per llegir
Clica aquí
Quadern virtual 1 de comprensió lectora

Activitats en llengua castellana

Clica aquí
Test de lectura comprensiva