Monthly Archives: març 2011

Què és l’impressionisme?

L’impressionisme s’inicia i desenvolupa principalment a França a finals del segle XIX. Es caracteritza per la preocupació dels impressionistes pel tractament i plasmació de la llum. Els artistes impressionistes cerquen la representació vertadera del moment d’observació.
Unes de les obres impressionistes més boniques són les Gimnopedies i les Gnossiennes de Erik Satie. Aquí en tenim dues: