LipDub de l’Institut

En el primer dia de curs fem la presentació del resultat del primer lipdub realitzat per alumnat de l’Institut.

Com a activitat del crèdit 10 Animació i dinàmica de grups del Cicle Formatiu de Grau superior d’Integració social, l’alumnat va organitzar l’enregistrament que recull la diversitat d’alumnat i cicles educatius existents en el centre. A tothom qui va participar moltes gràcies i sou convocats a l’edició d’aquest nou curs.

Lipdub Institut La Serreta curs 2010-11.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=snFFrzg0R-Y[/youtube]

 

AVÍS A L’ALUMNAT: INICI DE CLASSES

ESO dilluns 12: Entrada a les 09:00h – Sortida prevista a les 10:00h.

Dilluns dia 12 ESO no hi haurà classes a la tarda.

BTX dilluns 12: Entrada a les 08:00h – Sortida prevista a les 10.00h.

Cicles Grau Mitjà dilluns 12: Entrada a les 10:00h – Sortida prevista a les 12:00h.

Cicles Grau Superior dilluns 19: Entrada a les 17:00h – Sortida prevista a les 19:00h.

Toni Almeda
Director.

NOTA ADREÇADA A LES FAMÍLIES DE L’INSTITUT DE LA SERRETA REFERENT ALS LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2011-12

Sres. i Srs.:

El nostre institut forma part del projecte Educat 2.0 i, després de l’experiència del curs anterior, els departaments de les diferents assignatures han triat un model mixta de llibres digitals i llibres analògics (suport paper).

Per a la distribució dels llibres, hem aconseguit amb la intervenció de l’Associació de Mares i Pares (AMPA) un preu reduït en un 25% del cost per als llibres d’ESO. Ens ocuparem de la distribució. Roman a la Web la llista de preus i número de compte on fer l’ingrés. Després, podreu recollir-los al mateix institut.

Per a les llicències d’ús dels llibres digitals, el Departament d’Educació torna a fer ús de la plataforma Atria. Així mateix, us farem arribar els vostres identificatius per tal que podeu fer l’ingrés en el vostre número de compte personalitzat.

Toni Almeda
President del Consell Escolar

>>>Enllaç: Llistat llibres d’ESO

>>> Enllaç: Llistat llibres de BTX !!!

 

 

INICI CURS BATXILLERAT 2010-2011

A l’atenció dels pares i mares de l’alumnat de 1r de Batxillerat pel curs 2010-2011.

Benvolguts/des senyors/es:

En primer lloc volem donar-vos les gràcies per haver confiat en el nostre Centre per a una tasca tan important com és l’educació del vostres fills i filles, tasca que procurarem desenvolupar en la línia de continuar oferint un ensenyament públic, de qualitat, i vinculat al nostre municipi.

Les classes del proper curs començaran el dia 7 de setembre, amb els exàmens de recuperació del curs passat. Amb la finalitat d’iniciar aquestes classes amb un primer coneixement dels vostres fills/es, els convoquem pel dia 8 de setembre, a les 9:30 hores del matí, a una primera reunió a l’ Institut per conèixer els seus tutors/es, els nous companys i el propi centre, així com per explicar-los el pla general del curs. La reunió tindrà lloc a les aules del seu grup – classe i l’alumnat serà rebut pel seu tutor. Cal portar una carpeta i un bolígraf.

Cal remarcar que aquesta primera reunió és solament per a l’alumnat i no per als pares i mares. El Centre té previst convocar-vos una vegada començat el curs. No obstant això, si algun pare o mare desitja entrevistar-se amb un tutor o tutora per un motiu important abans de l’ inici de curs, haurà de concertar l’hora prèviament trucant al Centre.

Aprofitem l’avinentesa per a informar-vos que el llistat dels llibres que han de menester els vostres fills es pot consultar a la web de l’ Institut http://www.xtec.es/iesserreta. Les llibreries de Rubí tenen la llista des del juliol, també us hi podeu adreçar directament. És important que no escriguin el nom als llibres fins que tinguin l’autorització del tutor/a per fer-ho.

Quedem a la vostra disposició per qualsevol consulta que vulgueu fer.

Atentament, Antoni Almeda Ortega

Director

INFORMACIÓ INICI CURS 1R ESO 2010-2011

A l’atenció dels pares i mares de l’alumnat de 1r d’ ESO pel curs 2010-2011.

Benvolguts/des senyors/es:

En primer lloc volem donar-vos les gràcies per haver confiat en el nostre Centre per a una tasca tan important com és l’educació del vostres fills, tasca que procurarem desenvolupar en la línia d’oferir un ensenyament públic, de qualitat, i vinculat al nostre municipi.

Les classes del proper curs començaran el dia 7 de setembre, amb la finalitat d’iniciar aquestes classes amb un primer coneixement dels vostres fills/es, els convoquem a les 9:30 hores del matí, a una primera reunió a l’ Institut per conèixer els seus tutors/es, els nous companys i el propi centre, així com per explicar-los el pla general del curs. La reunió tindrà lloc a la biblioteca i l’alumnat serà rebut pel director i després es reuniran amb els seus tutors/es. Cal portar una llibreta i un bolígraf. En aquesta mateixa reunió farem un calendari d’entrevistes individuals entre els/les tutors/es i l’alumnat, a realitzar entre els dies 8 i 9 de setembre.

Cal remarcar que aquesta primera reunió és solament per a l’alumnat i no per als pares i mares. El Centre té previst convocar-vos una vegada començat el curs. No obstant això, si algun pare o mare desitja entrevistar-se amb un tutor o tutora per un motiu important abans de l’ inici de curs, haurà de concertar l’hora prèviament trucant al Centre.

En el nostre Institut tot l’alumnat de primer, segon i tercer curs d’ ESO fa servir com a eina d’aprenentatge un ordinador personal i els llibres estan digitalitzats, en els propers dies rebreu informació sobre com adquirir l’ordinador personal portàtil que tindrà el vostre fill o la vostra filla. Aquesta compra d’ordinador i llibres digitals substitueix les tradicionals llistes de llibres de text, i tant una com altra dotacions estan subvencionades parcialment pel Departament d’Educació.

Quedem a la vostra disposició per qualsevol consulta que vulgueu fer.

Atentament, Antoni Almeda i Ortega

Director

INFORMACIÓ INICI CURS (repetidors) 1R ESO 2010-2011

A l’atenció dels pares i mares de l’ alumnat de 1r d’ESO pel curs 2010-2011.

Benvolguts senyors/es:

Com vostès ja deuen saber pels butlletins de notes de l’avaluació de final de curs, el seu fill/a no ha obtingut els resultats necessaris per promocionar de curs i ha de repetir 1r d’ ESO.

Les classes del proper curs començaran el dia 7 de setembre, amb la finalitat d’iniciar aquestes classes amb un primer coneixement dels vostres fills/es, els convoquem pel dia 7 a les 9:30 hores del matí, a una primera reunió a l’Institut per conèixer els seus tutors/es, els nous companys i el propi centre, així com per explicar-los el pla general del curs. La reunió tindrà lloc a la biblioteca i l’alumnat serà rebut pel director i després es reunirà amb els seus tutors. Cal portar una llibreta i un bolígraf. En aquesta mateixa reunió farem un calendari d’entrevistes individuals entre els/les tutors/es i els alumnes, a realitzar entre els dies 8 i 9 de setembre.

Cal remarcar que aquesta primera reunió és solament per a alumnat i no per als pares i mares. El Centre té previst convocar-vos una vegada començat el curs. No obstant això, si algun pare o mare desitja entrevistar-se amb un tutor o tutora per un motiu important abans de l’ inici de curs, haurà de concertar l’hora prèviament trucant al Centre.

En el nostre Institut tot l’alumnat de primer, segon i tercer curs d’ ESO fa servir com a eina d’aprenentatge un ordinador personal i els llibres estan digitalitzats, en els propers dies rebreu informació sobre com adquirir l’ordinador personal portàtil que tindrà el vostre fill o la vostra filla. Aquesta compra d’ordinador i llibres digitals substitueix les tradicionals llistes de llibres de text, i tant una com altra dotacions estan subvencionades parcialment pel Departament d’Educació.

Quedem a la vostra disposició per qualsevol consulta que vulgueu fer.

Atentament, Antoni Almeda i Ortega

Director

CALENDARI INICI DE CURS 2010-2011

Calendari d’inici de classes ESO i Batxillerat

DIMARTS 7 DE SETEMBRE

9- 14,30 h. Exàmens de pendents 1r Batxillerat

9,30-11h. Rebuda alumnat 1r ESO a les aules amb tutors i professors equip docent.

10- 11h. Rebuda alumnes de 2n, 3r i 4t ESO a les aules amb tutors i professors.

DIMECRES 8 DE SETEMBRE

9-10H. Alumnat de 4t ESO tutoria.

9,30-11h. Acollida alumnat de Batxillerat.

10h. Inici classes de 4t ESO.

10-12h. Formació digital de 2n i 3r ESO amb 2 professors a l’aula, han de portar els ordinadors portàtils.

11h. Entrevistes tutors amb alumnat de Batxillerat.

DIJOUS 9 DE SETEMBRE

9- 10h. 1r, 2n i 3r ESO Tutoria: assignació optatives, horaris…

10:00h. 1r ESO Formació digital i entrevistes tutories 1r ESO.

10:00h. Inici classes de 2n i 3r ESO.

15:00h. Inici classes de 1r ESO.