VozMe: lector de pàgines web

VozMe és un sintetitzador de veu disponible en català que us permetrà llegir, posar veu, al text de les pàgines web. La qualitat de la veu és prou bona com per ser una eina útil per exemple per treballar amb alumnat nouvingut. Ens fan arribar aquesta notícia des del projecte Espurn@, que també ens facilita un vídeo on s’explica de manera molt senzilla com incorporar aquesta funcionalitat de lectura de pàgines al navegador.