ACTIVITATS PCEE

ACTIVITATS ESPORTIVES A REALITZAR AL LLARG DEL CURS ESCOLAR.

Hi han previstes pel curs escolar 2021/22 diferents activitats esportives en horari extraescolar:

Activitats continuades:  Entrenament un dia a la setmana amb sessions d’una hora i mitja.

Inici de les activitats al mes d’octubre i finalitzen el mes de maig.

-ACTIVITAT “FUTBOL-SALA I ESPORTS COL·LECTIUS ” PER L’ALUMNAT DE 1R I 2N ESO

-ACTIVITAT “BÀSQUETBOL I KORFBAL” PER L’ALUMNAT DE 3R I 4T ESO.

Activitats no continuades o trimestrals: es tracta de realitzar activitats de tres o quatre sessions d’entrenament, amb l’objectiu de preparar una activitat esportiva.

Exemple:  futbol 7 femení, rugbi etc..

Activitats puntuals. Torneig intern  de futbol-sala.                  

 

Fer un comentari