Qui som

El blog del Seminari de BE de Les Corts vol ser un punt de trobada virtual de les mestres responsables de cada una de les BE de les escoles públiques per poder compartir els recursos, documents i materials elaborats al seminari i afavorir el treball en xarxa doncs des del blog s’accedirà al blog de cada una de les BE i a les pàgines web de les dues Biblioteques públiques de Les Corts.

També vol ser un espai per fer arribar recomanacions de lectura, novetats bibliogràfiques i esdeveniments que puguin ser d’interès per a les BE per millorar la competència lectora i fomentar l’hàbit lector.

Les Escoles públiques de Les Corts que conformen aquest seminari són: