NOVETATS MEDIATECA

NOVETATS A LA MEDIATECA DEL CRP
(setembre/octubre 2009)


RELACIÓ DE NOVETATS ORDENADES PER TEMÀTIQUES

escrit

ESCRITS/LLIBRES

dvd

DVD

music

ÀUDIO.CD-rom

Consulteu la mediateca del CRP per conèixer tot el material disponibleSELECCIÓ DE NOVETATS A LA MEDIATECA DEL CRP (maig-juny)

Consulteu la mediateca del CRP per conèixer tot el material disponible

entendrensEntendre’ns amb adolescents. Tu m’importes
Pau López –
Graó

Llibre pràctic adreçat tant a pares i mares amb fills adolescents com a tutors, mestres i professorat de secundària en general.  Presenta, vies de solució, eines i estratègies i  exercicis pràctics perquè pares i mares puguin elaborar la seva pròpia recepta fent una anàlisi acurada de la situació on es troben els fills i concretant l’actuació que semblaria més encertada d’acord amb la particularitat de cadascun.

escoltar L’art de saber escoltar
Francesc Torralba
– Ed. Pagès

Escoltar és acollir l’altre i aquest és el primer pas per al coneixement mutu, l’amistat i l’amor. Atendre allò que diuen els nens, els amics, els avis, els malalts o els savis significa obrir-se, desinflar el propi ego i enriquir-se amb la totalitat de l’altre. Aquest llibre és una guia precisa i exacta per desenvolupar l’art d’escoltar en profunditat, més enllà de qualsevol interès estrictament personal.

ensenyarEnsenyar a parlar i a escriure  Ciències Socials
Montserrat Casas; Victòria Barceló i altres Rosa Sensat

Criteris per seleccionar i estructurar els continguts escolars de ciències socials, i quin és el model didàctic que els autors creuen que millor facilita i consolida els aprenentatges de les ciències socials. Tot això es concreta amb exemples d’unitats didàctiques.

intelUna experiencia a compartir. Las inteligencias múltiples en el Colegio Montserrat
Montserrat del Pozo Roselló
. Col·legi Montserrat
Experiència duta a terme al Col·legi Montserrat sobre la implantació de la teoria de les intel·ligències múltiples al centre. Ens parla de la gestació del projecte i de com treballen les vuit intel·ligències múltiples. Inclou nombroses fitxes de treball per a ser utilitzades amb l’alumnat

tu-pots-salvarTu pots salvar el planeta
Rich Hough. Lynx Edicions

Cada dia fem les mateixes coses sense pensar en l’impacte que les nostres accions tenen en el planeta. Fins i tot els canvis més petits poden significar molt. Tots deixem una petja ecològica i cal adonar-nos de la interrelació que tenim amb l’entorn.

reciuclatgeI això, on va? Guia pràctica del reciclatge
Reflexió  sobre el consum i el comportament ecològic, amb la tria selectiva de les deixalles per al reciclatge dels residus domèstics.  Trobem propostes didàctiques per reduir els residus i al final hi ha una guia ràpida per resoldre dubtes sobre els diferents materials ordenats alfabèticament, glossari per aclarir conceptes i un recull de pàgines web dedicades a informar sobre la gestió dels diferents residus domèstics.

contesContes per canviar el món
Gallego, José Luis – Viena
Recull de 25 contes curts que tenen com a objectiu potenciar els valors humans per tal de fer un món més just i solidari a partir de petits canvis en la vida quotidiana en relació als objectes, a les persones i al medi ambient.

influenciaInfluencia de las revistas juveniles en la sexualidad de las y los adolescentes
Angeles Rubio. Ministerio de Igualdad. Instituto de la Mujer
Treball d’investigació. Es descobreix que aquestes revistes són una visió modernitzada d’estereotips del patriarcat que es presenten associats a una pretesa llibertat d’opcions per a homes i dones.

franquismeEl record fet paraula. Memòria popular del franquisme
Banegas, Milagros; Biosca, Genona i altres. Grup historaul
“El record fet paraula”, és el resultat de la feina de professorat de secundària i batxillerat que han treballat conjuntament amb els seus alumnes la història des del testimoni de familiars o coneguts. El llibre completa la perspectiva oberta pel segon volum de la col·lecció, “Eines per a treballs de memòria oral” és un model d’aplicació didàctica de la història oral. Fa unrepàs de la història de la Guerra Civil, l’exili i la repressió franquista a partir d’entrevistes a familiars fetes per un grup d’alumnes.

astronomiaL’astronomia a les aules. Manual didàctic per a educació primària i secundària
Jordi, Carme; Estalella, Robert
– UB; Generalitat de Catalunya; DAM; FECYT; MEC
Material didàctic: pràctiques, recursos web i treballs d’ampliació. Aquest material està disponible a la pàgina web www.astronomia2009.cat. Els quatre primers capítols estan destinats a  alumnes de Primària, i inclouen l’estudi del Sol, la Lluna, el Sistema Solar i les Constel·lacions. Els tres darrers capítols estan pensats per a alumnat de Secundària i tracten sobre l’Esfera celest i l’observació a ull nu, el Sol i la gravitació.

lectura10 ideas clave. Animación a la lectura
Mata, Juan . Graó
Quin és el veritable significat de l’animació a la lectura?, Què s’ha d’entendre per plaer de llegir i Què fer per aconseguir-ho?, Quin paper hi tenen els mediadors en la lectura? i Com es construeix el futur d’un lector?  Reflexió sobre l’animació de la lectura com a concepte que inclou també l’educació lingüística i literària i l’educació lectora.  El contingut del llibre s’emmarca dins de la innovació educativa i el canvi per a la millora de la capacitació docent

inclusivaBones pràctiques d’escola inclusiva. La inclusió d’alumnat amb discapacitat: un repte, una necessitat
Macarulla, Isabel; Saiz, Margarida; [coordinació]
Graó

Experiència de nou entitats del món de l’educació per donar impuls al procés de la inclusió escolar de l’alumnat amb necessitats educatives especials.  Es també un recull de bones pràctiques amb cinc experiències que serveixen per il·lustrar algunes de les reflexions recollides a la primera part del llibre.

identitatsIdentitats. Educació, immigració i construcció identitària
Comas, Marta; Molina, Encarna; Tolsanas, Mònica.
Eumo; Fundació Jaume Bofill
Explora les trajectòries d’incorporació social dels fills i filles de famílies de la «nova» migració, centrant-se en la construcció de la seva identitat des d’una òptica educativa.

COR.qxdEts dins del meu cor. Un espai en el dol
Carmelo, Anji –  Tarannà; Serveis Funeraris de Barcelona
L’objectiu d’aquest llibre és el conscienciar perquè les persones visquin la seva vida de forma que la mort no sigui el seu màxim enemic ni la por més gran.

poemespetitsPoemes petits
Lola Casas – Edicions de l’Abadia de Montserrat
Recull de poemes de contingut senzill i assequible adreçats bàsicament als infants, que tracten d’aspectes relacionats  amb el seu entorn més immediat .

santjordiPoemes i cançons de Sant Jordi
Capdevila, Francesc (Max) – Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Selecció de poemes de diversos escriptors catalans i recull de cançons, la majoria d’elles lletra i música de José Manuel Pagán, sobre la diada i el personatge de Sant Jordi.

jocEl joc del somni de l’aigua
Centre Unesco de Catalunya-Unescocat; Zoòtrop

DVD. Conté la versió en català del documental “El somni de l’aigua” del Programa de Nacions Unides sobre els recursos hídrics al món. El documental tracta sobre la importància de l’aigua en el món. És un recorregut per tot el planeta que mostra, a través de criatures d’arreu, els problemes i les solucions que les diferents cultures tenen en relació a l’aigua.

prevencioJoc de la prevenció
Hernández, José – Departament de Treball; Generalitat de Catalunya
Contenidor de 50 jocs interactius destinats a fomentar la cultura preventiva en l’àmbit laboral, social i familiar d’una manera lúdica. L’usuari participa individualment en una sessió de 30 minuts.

MOSAIC_EPcnouttMosaic
Textos adaptats : instructiu, expositiu, poètic, descriptiu, conversacional, narratiu, predictiu, argumentatiu i d’ús social. S’ha pres com a referència el nivell A2 del Marc comú europeu de referència, que correspon al nivell bàsic.  S’acompanyen d’una pàgina d’activitats, amb un accent especial en l’observació de les característiques textuals. Poden ser d’utilitzats per a l’alumnat nouvingut de primària i de secundària i altres col·lectius que s’inicien en l’aprenentatge del català.

Treballem la poesia. Una proposta didàctica
Roig Rodríguez, Ma. Rosa; Tortell Sastre, Joana Ma.Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya; Conselleria d’Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears
Proposta didàctica per a treballar la poesia a primària. Dóna unes pautes prèvies per començar a treballar aquest estil literari i també la proposta d’intervenció educativa amb tres apartats: la recepció lúdica, la interpretació creativa, la producció individual i la col·lectiva. En el cd es desenvolupa la proposta de cadascú dels 49 poemes dels diferents autors

Comencem bé! Guia per al professorat novell
Casanovas Clotet, Jaume; Domènech Bonet i altres – Departament d’Educació; Generalitat de Catalunya
CD que recull  documents que poden ser d’interès al mestre novell, però també com a recopilació a tenir a tots els centres. Hi ha documentació que tracta aspectes generals i altra referida a primària i secundària.

Consciència fonològica. Recull d’activitats i de material pràctic
Grup de treball “Consciència fonològica” del Pla de Formació de Zona de Mataró. Curs 2007-2008 – Servei Educatiu de Mataró
El treball s’estructura en quatre apartats: Jocs d’escolta, rimes i cançons, treball de la síl·laba i treball de fonemes. A dins de cada un d’aquests apartats es troben descrites diferents activitats amb les imatges del lèxic corresponent.

Veus 1. Llibre del professor
Mas, Marta;Vilagrasa, Albert;  Bastons, Núria i altres – Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Conté una introducció on s’exposa la metodologia, l’estructura i el maneig de tots els materials que componen el curs “Veus 1”, així com les explicacions, unitat per unitat i activitat per activitat, del llibre de l’alumne

Força i violència en educació social
Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social

Presenta l’anàlisi d’un cas pràctic sobre els límits de la força física en un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE).S’hi analitzen les condicions i els límits en l’ús de la força física en la tasca educativa, i allò que s’ha de considerar una violència inacceptable.

Enseñar y aprender lenguas extranjeras
Aliaga Ugarte, Rosa;
Wolters Kluwe
Selecció de 180 fitxes temàtiques sobre l’ensenyament i aprenentatge de segones llengües o llengües estrangeres: propostes metodològiques, recursos i materials per a utilitzar a l’aula; llibres teòrics per reflexionar sobre la pràctica, per comprendre el procés d’adquisició dels idiomes i conèixer-ne la situació actual.

Projecte CLI – PROMETEO 2008/09. Manual pràctic de 9 a 11 anys
Projecte CLI – PROMETEO 2008/09. Manual pràctic de 12 a 14 any
Projecte CLI – PROMETEO 2008/09. Manual pràctic de 15 a 17 anys
Leal, Alberto; [coordinació]; Farriols, Antoni; Ferrer
Comissió de Llibertats i Informàtica; [CLI]
Aquest projecte s’adreça a adolescents per fomentar des de l’escola l’ús de les tecnologies de la informació i, alhora, conscienciar de la necessitat de la protecció de dades i de les amenaces a la intimitat i a la privacitat que representa la seva publicació a Internet. Proporciona recomanacions pràctiques per evitar situacions de risc. Convé incloure-les al pla d’acció tutorial de l’institut.

Catalunya. Materials de suport a l’acollida
Secretaria per a la Immigració. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració
6 DVD. Presentació del país d’acollida i de la seva geografia i que inclou trets bàsics de la seva història. Aquest audiovisual explica la importància de la llengua pròpia del país, el català; aporta algun dels pilars de la cultura catalana i explica la història de les tradicions més arrelades.

SELECCIÓ DE NOVETATS A LA MEDIATECA DEL CRP (abril-maig)

motivacion Motivacion i creatividad en clase
Thorne, Kaye Graó
La creativitat permet créixer com a persones i desenvolupar el potencial social…
cuinem Cuinem. Taller de cuina a l’escola (6-12)
M. Assumpció Roset – Graó
Eina per introduir els infants en el món màgic de la cuina…
literatura Ensenyar literatura a secundària. Formant lectors crítics, motivats i cultes
G. Bordons; A. Diez-Plaja. A. Bastida i altres autors. Graó
Recull l’experiència de professors universitaris i de secundària i incorpora altres veus que poden ajudar a la reflexió. Està organitzat en tres apartats: el cànon, els temes i l’entorn cultural…
cine Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria
Alba Ambros i Ramon breu – Graó
Té com a objectiu facilitar eines senzilles per tal d’analitzar el llenguatge fílmic i introduir-lo a l’aula.
reciclatge I això, on va? Guia pràctica del reciclatge
José Luis Gallego – Viena Edicions
Guia que ens porta a reflexionar sobre el consum i el comportament ecològic, amb la tria selectiva de les deixalles per al reciclatge dels residus domèstics.
tu_pots Tu pots salvar el planeta. Un dia en la vida de la teva petja ecològica
Rich Hough – Lynx Edicions, 2008
Cada dia fem les mateixes coses sense pensar en l’impacte que les nostres accions tenen en el planeta. Fins i tot els canvis més petits poden significar molt.
socials Ensenyar a parlar i a escriure ciències socials
Montserrat Casas (coord) i altres autors – Rosa Sensat
Planteja fonamentalment dues qüestions: criteris per seleccionar i estructurar els continguts escolars de ciències socials, i quin és el model didàctic que els autors creuen que millor facilita i consolida els aprenentatges de les ciències socials…
record El record fet paraula. Memòria popular del franquisme
Grup Historaula – Eumo Editorial
Resultat de la feina de professores i professors de secundària i batxillerat que han treballat conjuntament amb els seus alumnes la història des del testimoni de familiars o coneguts
mosaic Mosaic
Homs, Cristina; [coordinació] i altres autors – Ed. Castellnou
Ofereix textos adaptats de tipus molt variat: instructiu, expositiu, poètic, descriptiu, conversacional, narratiu, predictiu, argumentatiu i d’ús social. S’ha pres com a referència el nivell A2 del Marc comú europeu de referència, que correspon al nivell bàsic. Inclou dos CD
dol Ets dins del meu cor. Un espai en el dol
Anji Carmelo – Taranna Edicions
L’objectiu d’aquest llibre és el conscienciar perquè les persones visquin la seva vida de forma que la mort no sigui el seu màxim enemic ni la por més gran
jordi Poemes i cançons de Sant Jordi
J.M. Pagan/Max -Publicacions Abadia de Montserrat
Selecció de poemes de diversos autors i recull de cançons, de José Manuel Pagán.
El periódico. Proyecto mediascopio prensa. La lectura de la prensa escrita en el aula
Ministerio de educación, política social y deporte, 2008
Proposta teòrica que es completa amb la proposta de cinc tallers: el diari; les seccions del diari; les fonts d’informació; el diari escolar; introducció a la lectura del diari amb l’objectius que l’alumnat desenvolupi la seva consciència ètica davant la realitat del món i adquireixi uns valors cívics fonamentals
prevencio Joc de la prevenció
José Hernández – Generalitat de Catalunya. Departament de treball
El Joc de la Prevenció és un contenidor de 50 jocs interactius (unitats didàctiques) destinats a fomentar la cultura preventiva en l’àmbit laboral, social i familiar d’una manera lúdica.
El gust per a la lectura (primària) Treballem la poesia. Una proposta didàctica
Roig Rodríguez, M.Rosa; Tortell, Joana M. – Departament d’Educació.
Proposta didàctica per a treballar la poesia a primària. Pautes prèvies per començar  i també la proposta d’intervenció educativa amb tres apartats: la recepció lúdica, la interpretació creativa, la producció individual i la col·lectiva
Projecte CLI- Prometo 2008/09 – Manuals de 9 a 11 anys; de12 a 14 anys i de 15 a 17 anys.
Comissió de Llibertats i Informàtica; [CLI]
La Comissió de Llibertats i Informàtica (CLI) és una associació que treballa activament en la defensa del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal. S’adreça a nois i noies per fomentar  l’ús de les tecnologies de la informació i conscienciar de la necessitat de la protecció de dades i de les amenaces a la intimitat i a la privacitat que representa la seva publicació a Internet.
Fes memòria! Jocs per treballar el vocabulari del nivell inicial de la llengua catalana
Generalitat de Catalunya
Conjunt de cartronets amb imatges i paraules, les quals es corresponen amb les que hi ha destacades a la col·lecció de làmines. Permeten treballar el vocabulari de forma lúdica.
aigua El joc del somni de l’aigua
Unescocat; Obra Social Caixa Catalunya
Versió en català del documental “El somni de l’aigua” del Programa de Nacions Unides sobre els recursos hídrics al món. La importància de l’aigua en el món. És un recorregut per tot el planeta que mostra, a través de criatures d’arreu, els problemes i les solucions que les diferents cultures tenen en relació a l’aigua