Matemàtiques

  • Operacions i càlcul:

MÀQUINA DE CALCULAR (Càlcul ràpid)

BUSCANT A VELILLA (Sumes) o MONOJO (Restes)

NÚMERACIÓ FINS EL 9

COMPTANT ESTRELLES (Numeració)

Comparar <, >, =

Sumes del 0 al 9

Sumar daus (càlcul mental)

Operacions amb els vedoques (sumes i restes)

Sumes horitzontals

Sèries numèriques (el cargol)

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/joc_operacions/joc_operacions.html

http://www.xtec.cat/centres/c5003822/sisena_hora/matematiques.htm#online

https://clic.xtec.cat/repo/player.html?paresena/jclic.js/paresena.jclic

https://clic.xtec.cat/repo/index.html?prj=clicmat

  • Les hores:

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/quarts/

http://www.xtec.cat/~ivilater/enlinia/hores1/hora1.html

  • Els euros:

http://www.edu365.cat/euro/botigues9.htm

https://clic.xtec.cat/repo/player.html?eurobin/jclic.js/eurobin.jclic

  • L’àbac:

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/l_abac/jclic/l_abac.jclic.zip&lang=ca

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/escenaris/abac/index.htm

 

     Espai i formes:

Espai o forma

Figures geomètriques planes

https://clic.xtec.cat/repo/player.html?espforma/jclic.js/espforma.jclic

https://clic.xtec.cat/repo/index.html?prj=poligons

  • Sudokus:

http://www.xtec.cat/centres/c5003822/sisena_hora/matematiques.htm#sudoku

 

Raonament i lògica:

http://www.xtec.cat/~ivilater/enlinia/raonament00/index.htm

http://www.xtec.cat/centres/c5003822/sisena_hora/matematiques.htm#raonament

  • Enginy:

http://www.xtec.cat/centres/c5003822/sisena_hora/matematiques.htm#enginy

  • Numeració.

Desenes i unuitats

http://educalim.com/biblioteca/numeracion/numeracion.html

http://www.microcursos.es/ODE/1pri/decenas/DescubrelaImagen/1/start.html

http://www.microcursos.es/ODE/1pri/decenas/Decenas4/1/start.html

http://www.microcursos.es/ODE/1pri/decenas/Decenas3/1/start.html